Zápisy z jednání Výboru pro personální nominace

1. 2. 2022 15:18

Dokumenty Výboru pro personální nominace 2022

Záznam čj. 367/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo ČEPRO, a.s.

Záznam čj. 6107/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada THERMAL-F, a.s.

Záznam čj. 9048/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Jihomoravské pivovary, a. s.

Záznam čj. 9051/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Jihomoravské pivovary, a. s.

Záznam čj. 9055/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Česká exportní banka, a.s.

Záznam čj. 9053/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Státní zkušebna strojů, a.s.

Záznam čj. 11424/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar Enterprise Nationale

Záznam čj. 11426/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká pošta, s. p.

Záznam čj. 11430/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká pošta, s. p.

Záznam čj. 12820/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká pošta, s. p.

Záznam čj. 12822/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká pošta, s. p.

Záznam čj. 12825/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká pošta, s. p.

Záznam čj. 12827/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká pošta, s. p.

Záznam čj. 13941/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká pošta, s. p.

Záznam čj. 13935/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Strojírenský zkušební ústav, s. p.

Záznam čj. 16523/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Odry, státní podnik

Záznam čj. 16525/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Odry, státní podnik

Záznam čj. 16527/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Moravy, s.p.

Záznam čj. 16529/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Moravy, s.p.

Záznam čj. 13939/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Záznam čj. 16531/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Letiště Praha, a.s.

Záznam čj. 16533/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Záznam čj. 18366/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Záznam čj. 18374/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Řízení letového provozu, státní podnik

Záznam čj. 20719/2022-UVCR 

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada ČEPRO, a. s.

Záznam čj. 22853/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká pošta, s. p.

Záznam čj. 25219/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Národní rozvojová banka, a.s.

Záznam čj. 22855/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada MERO ČR, a.s.

Záznam čj. 22863/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada PRISKO, a.s.

Záznam čj. 20715/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada MUFIS, a.s.

Záznam čj. 20718/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Odry, státní podnik

Záznam čj. 20728/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Státní zkušebna strojů, a.s.

Záznam čj. 20721/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Lesy České republiky, s.p.

Záznam čj. 20735/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Labe, státní podnik

Záznam čj. 20739/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Vltavy, státní podnik

Záznam čj. 22917/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Vltavy, státní podnik

Záznam čj. 22950/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar Enterprise Nationale

Záznam čj. 22961/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar Enterprise Nationale

Záznam čj. 22926/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Lesy České republiky, s.p.

Záznam čj. 22847/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

Záznam čj. 22849/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik

Záznam čj. 22861/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Národní rozvojová banka a.s.

Záznam čj. 22859/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada ČEZ, a. s.

Záznam čj. 22857/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo MERO ČR, a.s.

Záznam čj. 25174/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Státní tiskárna cenin, s. p.

Záznam čj. 25390/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká pošta, s. p.

Záznam čj. 25305/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada PRISKO a.s.

Záznam čj. 22851/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Řízení letového provozu České republiky, státní podnik

Záznam čj. 25163/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada KORADO, a.s.

Záznam čj. 25222/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada ČEZ, a. s.

Záznam čj. 25212/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada ČEZ, a. s.

Záznam čj. 27598/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada ČEZ, a. s.

Záznam čj. 6104/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada ČEZ, a. s.

Záznam čj. 25322/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.

Záznam čj. 25312/2022- UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Letiště Praha, a.s.

Záznam čj. 16535/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - řídící orgán Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Záznam čj. 27603/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.

Záznam čj. 18368/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - správní rada Správa železnic, státní organizace

Záznam čj. 18379/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - správní rada Správa železnic, státní organizace

Záznam čj. 22913/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - správní rada Správa železnic, státní organizace

Záznam čj. 29434/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

Záznam čj. 35006/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - ředitel VOP CZ, s. p.

Záznam čj. 29432/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Záznam čj. 32113/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

Záznam čj. 35010/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada MERO ČR, a.s.

Záznam čj. 32123/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo PRISKO a.s.

Záznam čj. 39285/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada OTE, a.s.

Záznam čj. 39272/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada OTE, a.s.

Záznam čj. 37174/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Letiště Praha, a.s.

Záznam čj. 41606/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Záznam čj. 25332/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Lesy České republiky, s.p.

Záznam čj. 25339/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Mezinárodní testování drůbeže, s.p.

Záznam čj. 25343/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Ohře, s.p.

Záznam čj. 25386/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Moravy, s.p.

Záznam čj. 27610/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Záznam čj. 29414/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Ohře, s.p.

Záznam čj. 29419/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Vltavy, s.p.

Záznam čj. 29421/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Ohře, s.p.

Záznam čj. 32125/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Odry, s.p.

Záznam čj. 32129/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Labe, s.p.

Záznam čj. 32135/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar Enterprise Nationale

Záznam čj. 32139/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Odry, s.p.

Záznam čj. 37178/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Vltavy, s.p.

Záznam čj. 39172/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Moravy, s.p

Záznam čj. 27607/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Lesy České republiky, s.p.

Záznam čj. 43691/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Lesy České republiky, s.p.

Záznam čj. 43697/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada ČEPS, a.s.

Záznam čj. 43699/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada ČEPS, a.s.

Záznam čj. 39164/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

Záznam čj. 52027/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada DIAMO, státní podnik

Záznam čj. 52029/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Záznam čj. 52032/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada ČEPS, a.s.

Záznam čj. 52025/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

Záznam čj. 54711/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

Záznam čj. 41609/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - správní rada Správa železnic, státní organizace

Záznam čj. 54706/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada DIAMO, státní podnik

Záznam čj. 54708/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Záznam čj. 46437/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Jihomoravské pivovary, a.s. 

Záznam čj. 46405/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Záznam čj. 49269/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Labe, s.p.

Záznam čj. 52023/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Státní zkušebna strojů a.s.

Záznam čj. 56794/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - generální ředitel Lesy České republiky, s.p.

Záznam čj. 56792/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Záznam čj. 49289/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Národní rozvojová banka, a.s.

Záznam čj. 43693/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada OTE, a.s.

Záznam čj. 43701/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada DIAMO, státní podnik

Záznam čj. 49334/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada ČEPS, a.s.

Záznam čj. 46507/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada OTE, a.s.

Záznam čj. 60440/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada MERO ČR, a.s.

Záznam čj. 60569/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada OTE, a.s.

Záznam čj. 60454/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada THERMAL-F, a.s.

Záznam čj. 54713/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Lesy České republiky, s.p.

Záznam čj. 29416/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Moravy, státní podnik

Záznam čj. 60504/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Národní rozvojová banka, a.s.

Záznam čj. 46429/2022-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Jihomoravské pivovary, a. s.

 

 

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter