Koordinace a spolupráce

12. 11. 2021 11:00

Národní konference Nelegální návykové látky 2021

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pořádá dne 2. prosince 2021 Národní konferenci Nelegální návykové látky 2021, která se bude vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace konat formou on-line. Konference bude probíhat od 9 do 14 hodin. Program Národní konference Nelegální návykové látky 2021 je v připojeném dokumentu.

Přihlášky k účasti na konferenci se přijímají přes elektronický formulář Registrace na Národní konferenci Nelegální návykové látky 2021.

Na e-mail zadaný do formuláře obdržíte potvrzení registrace a před konáním konference pak na něj obdržíte finální informace včetně odkazu pro sledování konference.

Dotazy ke konferenci vyřizuje Bc. Lenka Ježková: jezkova.lenka@vlada.cz.

Hosté a program konference

V jednotlivých blocích konference vystoupí:

  • Jarmila Vedralová (národní koordinátorka pro protidrogovou politiku, Úřad vlády ČR)
  • Alexis Goosdeel (ředitel Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost - EMCDDA)
  • Anja Busse (sekce Prevence, léčby a rehabilitace Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu - UNODC)
  • Giovanna Campello (vedoucí sekce Prevence, léčby a rehabilitace UNODC)
  • Pavla Chomynová (pověřená vedením Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR)
  • Michal Miovský (přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)
  • Josef Radimecký (odborný ředitel WHITE LIGHT I, z. ú.)
  • Jindřich Vobořil (ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s.)
  • Petr Popov (primář a zástupce přednosty Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)
  • Jakub Frydrych (ředitel Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR)

Panelová debata: Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 – výhled na období 2022-2024

Moderuje Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku.
Zástupci adiktologických služeb, odborné veřejnosti, státní správy a zdravotních pojišťoven.

Kontakt pro média

Kristina Labohá Vurmová, +420 737 247 167,  Vurmova.Kristina@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie