Koordinace a spolupráce

2. 12. 2021 15:04

Národní konference Nelegální návykové látky 2021

Odkaz pro sledování konference ze záznamu, prezentace v PDF, program konference a kontakt pro média. Konference se konala 2. 12. 2021.

Sledování konference ze záznamu

Videozáznam konference je dostupný na platformě YouTube: https://youtu.be/FdMCn-gptn0

Prezentace a program konference

Prezentace uvolněné ke zveřejnění najdete v připojených dokumentech.

V jednotlivých blocích konference vystoupili:

 • Jarmila Vedralová (národní koordinátorka pro protidrogovou politiku, Úřad vlády ČR)
 • Alexis Goosdeel (ředitel Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost - EMCDDA)
 • Anja Busse (sekce Prevence, léčby a rehabilitace Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu - UNODC)
 • Giovanna Campello (vedoucí sekce Prevence, léčby a rehabilitace UNODC)
 • Pavla Chomynová (pověřená vedením Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR)
 • Josef Radimecký (odborný ředitel WHITE LIGHT I, z. ú.)
 • Jindřich Vobořil (ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s.)
 • Petr Popov (primář a zástupce přednosty Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)
 • Jakub Frydrych (ředitel Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR)
 • Michal Miovský (přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)

Panelová debata

Panelové debaty na téma "Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 – výhled na období 2022-2024" se zúčastnili:

 • Tomáš Waloszek (vedoucí centra primární prevence Renarkon,o.p.s., Ostrava)
 • František Trantina (předseda spolku RECOVERY sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s., adiktolog)
 • Jakub Minařík (předseda Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J.E. Purkyně, psychiatr)
 • Jan Bodnár (pověřen řízením Úseku zdravotní péče Všeobecné zdravotní pojištovny České republiky) 

Debatu moderovala Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku. Podrobný program konference je v připojeném PDF.

Národní konferenci Nelegální návykové látky 2021 pořádal Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  - Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace se konference konala formou online. 

Kontakt pro média

Kristina Labohá Vurmová, +420 737 247 167,  Vurmova.Kristina@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie