Certifikace a síť služeb

12. 5. 2020 12:26

Aktuální informace o zajištění procesu certifikací odborné způsobilosti

Informace pro organizace, které mají certifikované adiktologické služby či plánují realizaci místních šetření.

Ke dni 31. 12. 2019 byla ukončena smlouva k zajištění procesu certifikací s Národním ústavem pro vzdělávání, o.p.s., resp. Certifikační agentura -  CEKAS. Do doby výběru nového dodavatele pro administraci procesu realizace místních šetření – Certifikační agentury podávají organizace, které mají zájem certifikovat novou službu či službu, které končí platnost certifikátu odborné způsobilosti, žádost na Úřad vlády České republiky, Odbor protidrogové politiky. Žádost bude zaevidována a následně předána nové Certifikační agentuře. 

Žádost lze podat na formuláři, který je zveřejněn v rámci tohoto článku. Žádost podává statutární zástupce organizace poštou nebo datovou schránkou na adresu:

Úřad vlády České republiky
Odbor protidrogové politiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana 

Datová schránka: trfaa33

Kontaktní osobou pro podávání žádostí o realizaci místních šetření je Tomáš Klíma, klima.tomas@vlada.cz, 224 003 851 (pondělí až středa).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy