Certifikace a síť služeb

12. 5. 2020 11:28

Certifikace odborné způsobilosti služeb

Základní informace o certifikacích odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog.

Certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog v ČR byly zahájeny na základě usnesení vlády ze dne 16. března 2005 č. 300/2005. Usnesením ze dne 8. června 2005 č. 700/2005 pak vláda uložila jako podmínku pro poskytování finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku, že programy protidrogové politiky musí mít certifikaci odborné způsobilosti (s účinností od roku 2007).

Certifikace odborné způsobilosti je procesem posouzení a formálním uznáním, že adiktologická služba odpovídá stanoveným odborným kritériím způsobilosti pro poskytování péče cílové skupině osob závislých nebo závislostí ohrožených a jejich blízkým. Tato odborná kritéria jsou daná Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb.

Posouzení probíhá v rámci místního šetření v místě realizace služby týmem vyškolených certifikátorů. Výsledkem posouzení je udělení či neudělení certifikátu odborné způsobilosti s dobou platnosti max. 4 roky.

Proces certifikace koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), její Výbor pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb (Certifikační výbor ) a Odbor protidrogové politiky, který je organizační součástí Úřadu vlády ČR a plní rovněž funkci sekretariátu RVKPP. Část procesu certifikace (organizace místních šetření ve službách) je zajišťována externím subjektem tzv. Certifikační agenturou.

Proces certifikace a odpovědnost jednotlivých subjektů v certifikačním procesu je podrobně popsán v Pravidlech systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké (tzv. Certifikační řád ).

Východiska pro zavedení certifikací odborné způsobilosti a popis systému certifikací z doby, kdy byl připravován je popsán v Zaostřeno na drogy č. 1/2004.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter