Certifikace a síť služeb

6. 1. 2013 12:57

Certifikace odborné způsobilosti služeb

Základní informace o certifikacích odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog a odkaz na podrobné informace pro žadatele o certifikaci.

Certifikace uděluje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na základě doporučení Certifikačního výboru.

Certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog v ČR byly zahájeny na základě usnesení vlády ze dne 16. března 2005 č. 300/2005. Jedná se o posouzení a formální uznání, že daná služba má odpovídající kvalitu, odbornost a komplexnost - podle kritérií stanovených Certifikačními standardy. Výsledkem posouzení je udělení či neudělení certifikátu. Usnesením ze dne 8. června 2005 č. 700/2005 pak vláda uložila jako podmínku pro poskytování finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku, že programy protidrogové politiky musí mít certifikaci odborné způsobilosti (s účinností od roku 2007).

K základním dokumentům pro certifikace patří Standardy služeb pro uživatele drog (obecná část, speciální část), Certifikační řád a Metodika místního šetření. Místní šetření provádějí tzv. certifikátoři. Agendu Certifikačního výboru zajišťuje sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Certifikace zajišťuje certifikační agentura, kterou je Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (CEKAS), které působí jako součást Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.


Podrobné informace pro žadatele o certifikaci jsou zveřejňovány na stránkách certifikační agentury www.cekas.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy