Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Certifikace a síť služeb

16. 1. 2013 21:11

Inovace Standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog

Leden 2013: V roce 2012 byla ukončena první etapa revize Standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog.

Revizí Standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog (Standardy) se zabývala odborná pracovní skupina, která pracovala v rámci projektu Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog 2009-2012. Projekt realizoval Národní vzdělávací fond, o.p.s. – Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (NVF-CEKAS). Pracovní skupina zahájila svou činnost v r. 2010. Inovované Standardy, které vypracovala,  byly v r. 2012 připomínkovány odbornou obcí a poté byly předloženy sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Od konce roku 2012 probíhá pilotní ověřování inovovaných Standardů v každém typu služby.

Předpokládáme, že inovované Standardy budou schváleny během roku 2013. Poté bude pravděpodobně stanoveno přechodné období, tak aby organizace měly čas se na změny připravit. O zavádění inovovaných Standardů do praxe budou poskytovatelé služeb včas informováni.

Informace sekretariátu RVKPP k podávání žádostí o certifikace odborné způsobilosti v roce 2013

Inovované Standardy dosud nejsou schváleny Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Služby, kterým končí doba platnosti certifikátu, si stejně jako dosud žádají o místní šetření u Certifikační agentury a místní šetření probíhají podle dosud platných standardů. To znamená, že pro poskytovatele služeb se nic nemění!

Podrobnější vysvětlení může podat:

Tomáš Klíma
sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Tel.: 296 153 598
E-mail: klima.tomas@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter