Certifikace a síť služeb

13. 3. 2015 11:41

Inovované Standardy odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog

Dne 03.03.2015 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky svým usnesením č. 03/0315 schválila inovované standardy odborné způsobilosti.

Inovované standardy odborné způsobilosti reagují na legislativní změny uplynulých let, na zavedení standardů kvality sociální práce do praxe a dále jsou upraveny věcně i terminologicky.

Standardy odborné způsobilosti definují adiktologické služby jako multidisciplinární, vychází z konceptu nedělitelnosti zdravotní a sociální péče a otevírají adiktologické služby cílové skupině pacientů/klientů, kteří hledají pomoc v souvislosti se zneužíváním nebo závislostí na všech typech návykových látek, včetně patologických hráčů. Speciální standardy byly rovněž doplněny o desátý typový speciální standard „Adiktologické služby ve vězení a následná po-výstupní péče“.

Inovované standardy odborné způsobilosti byly Radou schváleny jako „Standardy odborné způsobilosti pro služby a programy poskytující adiktologické služby“  s podtitulem „Standardy služeb po uživatele drog, závislé a patologické hráče“

Místní šetření dle nových Standardů odborné způsobilosti začnou být realizována od 01.09.2015. V květnu a červnu 2015 proběhne vzdělávání certifikátorů odborné způsobilosti. Lektorem bude PhDr. Jiří Libra, pod jehož vedením pracovní skupina verzi Inovovaných standardů vypracovala. Schválená verze standardů je k dispozici ke stažení v přiloženém dokumentu.


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter