Certifikace a síť služeb

2. 1. 2020 8:34

Rejstřík certifikátorů

Rejstřík certifikátorů vede Výbor pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Certifikátoři jsou vyškolení odborníci, kteří provádějí místní šetření v rámci certifikací odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby tj. pro uživatele drog, závislé a problémové hráče. Ve většině případů se jedná o odborníky, kteří aktuálně působí v adiktologických službách. Certifikátoři se na základě vlastních zkušeností zaměřují na jednotlivé typy služeb resp. speciální standardy.

Certifikátoři ověřují naplnění Standardů odborné způsobilosti službou, která o certifikaci požádala. Místní šetření provádí certifikační tým složený ze tří certifikátorů, přičemž alespoň jeden z certifikátorů musí být odborníkem na šetřený typ služby.

Poznámka: Aktuálně platný je Rejstřík certifikátorů zveřejněný v r. 2015.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty