7. 1. 2009 13:37

Dotace na rok 2009 navrhované Dotačním výborem

Návrh, který bude projednán Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky 30. 1. 2009.

Výbor pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu – výdaje na protidrogovou politiku (Dotační výbor) na svém jednání konaném ve dnech 9.-11. 12. 2008 připravil návrh dotací na projekty protidrogové politiky na místní úrovni. K rozdělení jsou navrhovány finanční prostředky ve výši 95 mil. Kč; připojená tabulka obsahuje navrhované dotace pro jednotlivé příjemce dotací. 

Návrh Dotačního výboru bude 30. ledna 2009 projednán Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP); RVKPP může návrh Dotačního výboru změnit. Po jednání rady budou zveřejněny schválené dotace pro jednotlivé příjemce. Finanční prostředky schválené RVKPP pak budou převedeny na účty příjemců dotací na základě předložení bezchybného vyúčtování dotací za rok 2008 a finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008.

Dotace jsou poskytovány z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2009.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty