10. 2. 2009 16:15

Dotace na protidrogovou politiku zachovány v plné výši

Dotace na protidrogovou politiku v r. 2009 budou rozeslány v plné výši schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky - 95 mil. Kč celkem.

Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) se podařilo s vedením Úřadu vlády České republiky dohodnout úsporná opatření tak, že se dotknou pouze odborné činnosti sekretariátu RVKPP.

Požadované vázání finančních prostředků ve výši cca 5 mil. Kč půjde částečně (cca 2,5 mil. Kč) na vrub prostředků, které má sekretariát RVKPP rozpočtovány na plnění úkolů Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky. Druhá polovina vázání bude kryta z jiných položek Úřadu vlády. Z formálního hlediska jde o "vázání výdajů", takže v případě, že by se rozpočtová situace vyvíjela příznivěji než se očekává, budou prostředky opět uvolněny.

Finanční dotace na protidrogovou politiku pro rok 2009 tak zůstaly zachovány v plné výši - celkem 95 mil. Kč, čímž bylo splněno usnesení RVKPP z 30. 1. 2009. Dotace budou příjemcům odeslány na základě usnesení RVKPP ze dne 30. 1. 2009, kterým Rada s menšími změnami přijala návrh Dotačního výboru.

Konkrétní dopady na jednotlivé činnosti sekretariátu RVKPP a Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti se budou upřesňovat v následujících týdnech. Pokud by došlo k revokaci rozhodnutí o prodloužení platnosti certifikací v sekci certifikace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter