Schválené dotace na rok 2015

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) schválila dotace na projekty protidrogové politiky pro rok 2015.

celý text zprávy

Návrh dotací na protidrogovou politiku a na oblast patologického hráčství pro rok 2015

Výbor Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro poskytování účelových dotací (Dotační výbor) projednal návrhy na podporu projektů protidrogové politiky včetně oblasti patologického hráčství pro r. 2015.

celý text zprávy

Otevření druhého okruhu podpory pro oblast patologického hráčství v rámci dotačního řízení 2015

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v návaznosti na okruhy a priority dotačního řízení na r. 2015, schválených Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „RVKPP“) dne 2. července 2014, otevírá druhou oblast podpory dotačního řízení na r. 2015, a to pro služby, jejichž cílovou skupinou jsou převážně patologičtí hráči.

celý text zprávy

Vyhlášení dotačního řízení RVKPP na rok 2015

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 2. července 2014 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2015.

celý text zprávy