Dotace pro rok 2017

Schválené dotace na rok 2017

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2017 a současně schválila návrhy na uzavření smluv o dlouhodobé spolupráci projektům navržených Dotačním výborem.

celý text zprávy

Návrhy dotací a přehled projektů doporučených k uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci v rámci dotačního řízení RVKPP pro rok 2017

Výbor Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro poskytování účelových dotací (Dotační výbor) na svém jednání 12. a 13. prosince 2016 projednal návrhy na podporu projektů protidrogové politiky v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) pro rok 2017.

celý text zprávy

FAQ k dotazníkovému šetření sekretariátu RVKPP k vyrovnávací platbě

Nejčasteji kladené otázky k dotazníkovému šetření sekretariátu RVKPP "Problematika vyrovnávacích plateb v adiktologických službách v České republice."

celý text zprávy

Vyhlášení dotačního řízení RVKPP na rok 2017

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 18. července 2016 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2017.

celý text zprávy