Dotace pro rok 2017

6. 9. 2016 10:56

FAQ k dotazníkovému šetření sekretariátu RVKPP k vyrovnávací platbě

Nejčasteji kladené otázky k dotazníkovému šetření sekretariátu RVKPP "Problematika vyrovnávacích plateb v adiktologických službách v České republice."

Sekretariát RVKPP ve spolupráci s ČAA, APSS a A.N.O vytvořil dotazník, jehož účelem je shromáždit relevantní data o aktuální situaci při zavádění vyrovnávacích plateb do prostředí adiktologických služeb v jednotlivých krajích, o výhodách/nevýhodách/problémech s tímto zaváděním spojených, či hledání dobrých příkladů.

Přestože je koncipován tak, aby jeho vyplňování bylo co nejvíc jednoduché a přehledné, připravili jsme krátký seznam nejčastěji kladených otázek k případnému využití respondentů.

Při vyplňování dotazníku je dobré vědět, že je v něm zakomponována řada automatických akcí - odemčení, zamčení listu, předvyplnění stránek či buněk apod., to vše za účelem zjednodušení práce respondentů a není tudíž libovolně editovatelný. Mnohé sloupce či okna rovněž obsahují komentáře s nápovědou v případě nejasností.

FAQ:

1. Služby následné péče lze vykazat pouze jako ambulantní, takže automaticky mi dotazník generuje úvazky a nikoli lůžka, co mám dělat?

Pokud zadáte v sloupci E Listu 1 dotazníku služby následné péče, automaticky v sloupci K  naskočí úvazky, to je pravda, nicméně tato hodnota se dá manuálně v kontextové nabídce sloupce/buňky na "lůžka".

2. Nevím jaké číslo vyplnit v sloupci H Listu 1. služby sloupec H. Skutečnost, rozpočet nebo výpočet... pokud výpočet, tak jaký?

Zde zadejte celkové roční náklady na služby v dané kapacitě.  Zjednodušeně , kolik služba dohromady stojí při aktuálním počtu jednotek. Vztah k jednotkám je v dotazníku proto , že a) je potřebné zjistit do maximální možné míry reálné ceny za jednotku, b) potřebujeme znát data vztažená k reálné, nikoli zamýšlené kapacitě  - "máme deset lůžek, ale příští rok bychom chtěli dvanáct/osm, takže cena za tuhle službu je ...", c) potřebujeme mít k dispozicikorelaci s naceněním kraje/ů, které staví na různých  ex-post výpočtech z výkaznictví, žádostí, benchmarků a jiných zdrojů.

3. List 2a/2b je zamknutý a nemohu jej vyplnit, co mám dělat?

Listy 2a/2b se aktivně odemykají či zamykají samy, v závislosti na charakteru služeb uvedených v sloupci D Listu 1. Pokud tedy neposkytuji žádnou sociální službu, List 2a zůstane zamknutý a naopak, pokud poskytuji pouze sociální služby, zůstane zamknutý List 2b.

FAQ bude průběžně doplňován dle dalších otázek respondentů.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obráti na kontaktního pracovníka Daniela Dárka, tel. 224 003 859, e-mail: darek.daniel@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter