Dotace pro rok 2017

26. 7. 2016 19:19

Vyhlášení dotačního řízení RVKPP na rok 2017

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 18. července 2016 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2017.

Schválené dotační oblasti a priority včetně okruhu oprávněných subjektů a další informace k dotačnímu řízení 2017 naleznete v připojeném dokumentu.

Upozorňujeme, že celý proces dotačního řízení, a tedy také postup žadatelů o neinvestiční dotaci, se řídí nově schválenou Směrnicí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 11/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů protidrogové politiky (dále jen „Směrnice“), viz http://dotace-drogy.vlada.cz/dokumenty.

Upozorňujeme, že i nadále platí povinnost žadatele o dotaci na nový program, na který si dosud o dotaci u RVKPP nežádal, předložit k posouzení Odboru protidrogové politiky Úřadu koncept projektu zaslaný v elektronické podobě na adresu opk@vlada.cz , a to do 31. července 2016. O případném osobním setkání rozhoduje individuálně Odbor protidrogové politiky.

Dotační řízení RVKPP pro rok 2017 bude probíhat standardně prostřednictvím elektronické aplikace http://dotace-drogy.vlada.cz. Noví žadatelé o dotaci se musí nejprve registrovat v elektronické aplikaci a až poté mohou podat žádost do dotačního řízení RVKPP na rok 2017. Více informací, jak při registraci postupovat, naleznete zde http://dotace-drogy.vlada.cz/informace-k-registraci.

Úřad v rámci dotačního řízení na r. 2017 může uzavřít s příjemcem dotace smlouvu o dlouhodobé spolupráci, za předpokladu, že daný příjemce naplňuje priority schválené vládou a splňuje podmínky příslušných strategických materiálů (viz čl. 1, odst. 2 Směrnice). Podmínky pro uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci jsou stanoveny a schváleny Radou a najdete je v připojeném dokumentu.

V návaznosti na možnost víceletého financování bude docházet k výraznějším zásahům do elektronické aplikace. Z tohoto důvodu prosíme žadatele o strpení při vkládání žádostí do aplikace. Informace o zpřístupnění aplikace pro dotační řízení 2017 bude zveřejněna na našich stránkách.

Odbor protidrogové politiky plánuje organizaci semináře pro žadatele o dotaci pro r. 2017, kde budou objasněny veškeré změny, které přináší nově schválená Směrnice. Dále bude prezentován postup v záležitosti smluv o dlouhodobé spolupráci a práce s aplikací. Seminář se bude konat v průběhu září 2016, v budově Ministerstva dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12.  Bližší informace budou zveřejněny na portálu http://dotace-drogy.vlada.cz. Přihlášky na seminář se jménem a e-mailovým kontaktem účastníků zasílejte elektronicky na adresu: konvalinova.renata@vlada.cz , a to do 5. září 2016.

Závěrem vyzýváme žadatele, aby pozorně přečetli novou Směrnici a sledovali aktuality portálu dotace-drogy.vlada.cz. Sekretariát RVKPP zde bude průběžně vkládat další důležité informace k tomuto dotačnímu řízení.

Kontaktní osoba

Ing. Renata Konvalinová
e-mail: konvalinova.renata@vlada.cz
tel.: 296 153 268

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty