Dotace pro rok 2019

Návrh dotací projednaných Dotačním výborem ve dnech 11. – 12. prosince 2018 bude předložen na jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v lednu 2019.

V souladu s návrhem Státního rozpočtu byla projednána varianta 1, která počítá s uvolněním prostředků ve výši 165 mil. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že ve III. kole dotačního řízení pro rok 2018 nebyly rozděleny všechny prostředky, byly tyto převedeny pro potřeby dotačního řízení na rok 2019. Z tohoto důvodu byla projednána varianta 2, která počítá s uvolněním prostředků ve výši 205 mil. Kč.

Podle výše dostupných finančních prostředků pro rok 2019 bude realizovaná odpovídající varianta. 

Výsledky jednání Dotačního výboru naleznete v připojených dokumentech.