Dotace pro rok 2020

22. 7. 2019 9:48

Centralizace finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 18. června 2019 doporučila a vláda dne 22. července 2019 schválila centralizaci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na dotační programy protidrogové politiky.

Do rozpočtu ÚV ČR se mají na dotační řízení pro programy protidrogové politiky na r. 2020 převést finanční prostředky z resortů Ministerstva spravedlnosti (MSp) ve výši 8 mil. Kč, Ministerstva zdravotnictví (MZ) ve výši 25 mil. Kč, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve výši 8,5 mil. Kč.

MZ a MSp již nebudou vyhlašovat dotační řízení na oblast protidrogové politiky. Organizace, které dosud žádaly o poskytnutí dotace v dotačním řízení resortu MZ a MSp, si v r. 2020 budou žádat na Úřadu vlády ČR.

V rámci realizace projektů primární prevence budou do dotačního řízení Úřadu vlády ČR převedeny projekty organizací, které jsou držiteli Certifikátu odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence v adiktologii a které současně byly dosud financovány jak v rámci dotačního řízení MŠMT, tak dotačního řízení RVKPP - bližší specifikace zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter