Dotace pro rok 2021

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace do dalšího dotačního řízení v rámci ukazatele státního rozpočtu „Program protidrogové politiky“

Vláda ČR po projednání Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 24. srpna 2020 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2021 usnesením č. 863. V souladu se schválenými oblastmi a prioritami dotačního řízení vyhlašuje Úřad vlády výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace do dalšího dotačního řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2021.

celý text zprávy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2021

Vláda ČR po projednání Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 24. srpna 2020 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2021 usnesením č. 863. V souladu se schválenými oblastmi a prioritami dotačního řízení vyhlašuje Úřad vlády výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“.

celý text zprávy