Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

5. 4. 2017 14:48

Jednání 18. dubna 2017

Program a nejdůležitější projednávaná témata

Jednání se uskutečnilo 18. dubna 2017 v 15:20 hod. v místnosti č. 147 Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4.

Program a nejdůležitější projednávaná témata

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP

II. Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky

III. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2016

IV. Plánované finanční prostředky na dotační řízení ústředních orgánů státní správy v oblasti protidrogové politiky pro r.2017

V. Informace k bodu jednání RVKPP „Testování drog ve školách na severní Moravě“ úkol vyplývající z usnesení RVKPP ze dne 18. července 2016

VI. Problematika vyrovnávacích plateb v adiktologických službách v České republice – výstupy dotazníkového šetření

VII. Informace o projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“

VIII. Informace o zasedání Komise OSN pro narkotika ve dnech 13.–17. března 2017

IX. Různé

Nejdůležitější projednávaná témata:

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Rada) jednala podruhé vroce 2017.

Rada na svém jednání schválila návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti celkem 10 programům protidrogové politiky.

Stěžejním bodem jednání Rady bylo především schválení Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2016, která bude na základě usnesení předložena pro informaci členům vlády.

Usnesením Rada uložila národnímu protidrogovému koordinátorovi uspořádat společné jednání sministryní práce a sociálních věcí, zástupci Asociace krajů ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, České asociace adiktologů a Asociace nestátních organizací, za účelem nalezení způsobu řešení negativních důsledků spojených srežimem vyrovnávací platby.

Rada rovněž vzala na vědomí informaci ministryně školství mládeže a tělovýchovy a národního protidrogového koordinátora o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady zčervence 2016, souvisejících stestování drog ve školách na severní Moravě.

Plánované body programu VII. a VIII. byly přesunuty kprojednání na následujícím jednání Rady.

***

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty