Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

19. 1. 2016 10:55

Jednání 28. ledna 2016

Program a nejdůležitější projednávaná témata

Jednání se uskutečnilo 28. ledna 2016 v 17:00 hod. v místnosti č. 147 Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4.

Program jednání:

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP

II. Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky

III. Návrhy na rozdělení dotací pro projekty protidrogové politiky na rok 2016 z kapitoly Úřadu vlády ČR

IV. Provozování nelegálních technických herních zařízení (tzv. kvízomatů, slevomatů) – návrh rychlého legislativního řešení

V. Rámcová pozice ČR pro zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN o drogách 19.-21. dubna 2016

VI. Návrh na podporu výzkumu léčby a služeb pro uživatele metamfetaminu

VII. Analýza podmínek dotačních řízení jednotlivých poskytovatelů dotací

VII. Souhrnná zpráva o splnění Akčního plánu realizace NSPP na období 2013-2015

IX. Realizace protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinace – Metodické doporučení

X. Informace Ministerstva zdravotnictví k Akčnímu plánu k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015 až 2018, Akčnímu plánu pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018 a Akčnímu plánu primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí v České republice a jejich finančnímu zajištění

XI.Informace České asociace adiktologů a Ministerstva zdravotnictví k situaci ve věci úhrady adiktologických výkonů zdravotními pojišťovnami

XII. Různé

Nejdůležitější projednávaná témata:

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Rada) jednala poprvé vroce 2016.

Rada na svém jednání schválila návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti čtrnácti programům protidrogové politiky.

Rada schválila návrhy na rozdělení dotací vrámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky na realizaci projektů protidrogové politiky pro oblast nelegálních návykových látek a pro oblast hazardního hráčství.

Rada dále schválila Rámcovou pozici České republiky pro zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN o drogách ve dnech 19.-21. dubna 2016.

Stěžejním bodem jednání Rady bylo projednání současné situace a návrhu řešení voblasti provozování nelegálních technických herních zařízení, tzv. kvízomatů a slevomatů. Členové Rady byli informování o návrhu na změnu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, týkajících se tzv. kvízomatů. Vzhledem k naléhavosti situace zašle Rada v nejbližší době informaci vládě s žádostí, aby se otázkou účinného omezení nabídky tzv. kvízomatů a obdobných nelegálních přístrojů věnovala na svém jednání.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty