Koordinace a spolupráce

14. 6. 2018 14:30

Local Impact Assessment (LIA) jako nástroj regulace hazardu ve městech a obcích

Praha, 14.06.2018 – Hodnocení lokálních dopadů regulace (Local Impact Assessment) je efektivní nástroj, s pomocí kterého mohou municipality (města, městské části a obce) posuzovat společenské náklady různých jevů na obyvatele v dané lokalitě v rámci povolovacího řízení. Při hodnocení záměru dojde k odhadu společenských výnosů a nákladů, na jejichž porovnání lze následně postavit rozhodnutí o povolení aktivity, včetně podmíněného povolení.

Nástroj byl vyvinut Centrem ekonomických a tržních analýz (CETA) ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky pro zefektivnění situace v oblasti regulace hazardu. Pro více informací o možném využití kontaktujte tento email: ales.rod@eceta.cz.

Více informací o využití LIA naleznete v přiloženém článku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie