Koordinace a spolupráce

28. 6. 2019 17:00

Mezinárodní sympozium Léčebné konopí – dobrá praxe ze zahraničí 2019

17. června 2019 otevřeli lékaři z Izraele a Česka na mezinárodním odborném sympoziu problematiku léčebného konopí, především jeho preskripce v praxi a dostupnosti. Sympozia se účastnily desítky českých lékařů a odborníků na oblast konopí. Sympozium probíhalo pod záštitou premiéra a v gesci odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Tématem mezinárodního sympozia konaného v červnu 2019 bylo léčebné konopí. Čeští lékaři si mohli během sympozia vyměnit zkušenosti s izraelskými kolegy jak z Ministerstva zdravotnictví Izraele, tak z izraelské Agentury pro léčebné konopí, z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, Léčebného centra v Tel Avivu či z Centra bolesti nemocnice Sheba. V Lichtenštejnském paláci v Praze se tak střetly odborné pohledy a příklady z klinické praxe i z tvorby legislativy a z výzkumu léčebného konopí. V závěru setkání proběhla panelová diskuse ohledně doporučené praxe v preskripci léčebného konopí.    

V rámci sympozia se odborníci zaměřili na zejména na následující témata:

- legislativa a výzkum léčebného konopí,
- léčebné konopí a jeho praktické zavedení v Izraeli,
- konopí jako léčivá rostlina téměř na vše, ale ne pro každého,
- zkušenosti s využitím lékařského konopí v klinické praxi,
- konopí pro onkologické pacienty: indikace, důkazy, nežádoucí účinky a možné interakce s jinými látkami k léčbě rakoviny,
- kanabinoidy v léčbě chronické bolesti,
- příklady z praxe českých lékařů,
- konopí: klinický výzkum, problémy a řešení,
- doporučená praxe v preskripci léčebného konopí.
    
Materiály ze sympozia najdete v pravém sloupci s názvem Připojené dokumenty.

Tiskovou zprávu k tématu najdete na odkazu Lékaři z Česka a Izraele si v Praze v rámci sympozia o léčebném konopí vyměnili zkušenosti z klinické praxe.

Fotografie ze sympozia najdete na Flickr účtu @drogy-info.cz.

S případnými dotazy nás můžete kontaktovat na e-mailu opk@vlada.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie