Koordinace a spolupráce

20. 9. 2017 12:00

Národní konference Alkohol a jeho společenské dopady 2017

26. září 2017 se v Praze uskutečnila národní konference Alkohol a jeho společenské dopady v České republice v roce 2017, kterou pořádal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) ve spolupráci se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Národní konferenci udělil záštitu předseda vlády ČR a předseda RVKPP pan Mgr. Bohuslav Sobotka.

Během národní konference zazněly příspěvky o sociálních, zdravotních a ekonomických dopadech konzumace alkoholu dětmi i dospělými. Národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil prezentoval negativní sociální dopady užívání alkoholu. Na konferenci, mimo předních tuzemských odborníků v oboru adiktologie, vystoupil také Manuel Cardoso z Generálního ředitelství pro závislosti (SICAD) s tématem integrované politiky v Portugalsku. Účastnili se i zástupci Anonymních alkoholiků ČR, kteří představili své životní příběhy.


Národní konference se zaměřila na témata:

  • konkrétní opatření ke snížení negativních dopadů užívání alkoholu
  • mezinárodní zkušenosti s dopady konzumace alkoholu
  • akční plán k omezení škod působených alkoholem
  • informační kampaně o závislostech v ČR
  • včasná intervence a diagnostika
  • harm reduction v oblasti alkoholu
  • jak Anonymní alkoholici ovlivnili naše životy
Více informací o průběhu konference naleznete v přiloženém zápisu z konference. V příloze článku jsou také prezentace řečníků.

Se svými případnými dotazy se můžete obracet na zaměstnance sekretariátu RVKPP Mgr. Tomáše Vlacha (email: vlach.tomas@vlada.cz nebo tel.: 296 153 276)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie