Koordinace a spolupráce

2. 11. 2018 14:40

Národní konference Alkohol a tabák v ČR 2018

V úterý 6. listopadu 2018 se v Praze uskutečnila národní konference Alkohol a tabák v České republice, kterou pořádal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Národní konference se účastnil ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch a vedoucí kanceláře WHO v ČR Srđan Matić.

Národní konference letos otevřela kromě alkoholu nově i téma tabáku. Odborníci představili trendy v užívání alkoholu a tabáku v české populaci, zhodnoceny byly také zdravotní, sociální a ekonomické dopady, zaváděných opatření. Národní koordinátorka pro protidrogovou politiku informovalo o připravované protidrogové strategii a rozsahu aktivit zaměřených na alkohol a tabák. Příspěvky se mimo jiné  zabývaly také vlivem umírněného pití na zdraví, vlivem nekuřáckého zákona na vzorce užívání tabáku či průběhem metanolové otravy z veřejnozdravotní perspektivy.


V souhrnu se národní konference se zaměřila na témata:

- alkohol a tabák v české populaci a trendy jejich užívání
- konkrétní opatření ke snížení negativních dopadů užívání alkoholu a tabáku
- alkohol a tabák v nové národní strategii
- včasná intervence a diagnostika
- vliv umírněného pití na zdraví
- vliv nekuřáckého zákona na vzorce užívání tabáku
- průběh metanolové otravy z veřejnozdravotní perspektivy
- diskuze a mezinárodní zkušenosti s dopady konzumace alkoholu


Prezentace z národní konference jsou přiloženy k článku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie