Koordinace a spolupráce

23. 9. 2022 13:36

Národní konference Závislostní politika měst a obcí 2022

Prezentace v PDF, program konference a kontakt pro média. Konference se konala 21. 9. 2022, pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Po dvou letech, kdy se národní konference konala on-line, byla  Národní konference Závislostní politika měst a obcí 2022 uspořádána prezenční formou. Konferenci pořádal  Úřad vlády ČR ve spolupráci se statutárním městem Brnem. Konala se ve Sněmovním sále Nové radnice na Dominikánském náměstí v Brně. 

Na konferenci vystoupili:

  • Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna
  • Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku
  • Pavla Chomynová, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti
  • Pavel Bém, člen Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí
  • Renata Zajíčková, starostka Prahy 5
  • Robert Kerndl, náměstek primátorky statuárního města Brna
  • Tomáš Vlach, náměstek primátora statutárního města Ústí nad Labem

Daniel Dárek byl pro nemoc omluven.

Všechny prezentace jsou zveřejněny se souhlasem přednášejících. Konference nebyla přenášena on-line; není dostupný zvukový záznam.

Kontakt pro média:

David Hluštík
Média a PR, Odbor protidrogové politiky
+420 602 244 776
hlustik.david@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie