Koordinace a spolupráce

20. 7. 2018 17:29

Seminář o protidrogové politice v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, 25.06.2018 – Seminář pro odbornou i širokou veřejnost iniciovali a organizovali poslanci Eva Fialová a Jan Schiller ve spolupráci se sekretariátem RVKPP a Krajským úřadem Ústeckého kraje. Důležitým tématem semináře bylo financování služeb pro uživatele návykových látek a patologické hráče. Dále se seminář zaměřil na negativní dopady nadužívání alkoholu, vliv hazardního hraní na bezpečnost a význam adiktologických služeb pro komunitu s důrazem na ochranu zdraví.

Semináře se aktivně účastnil národní koordinátor pro protidrogovou politiku, zástupci státní správy a krajské samosprávy, poskytovatelé služeb v Ústeckém kraji, zástupce Národního ústavu duševního zdraví a adiktologové.

Prezentace aktivních účastníků jsou přiloženy k článku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie