Koordinace a spolupráce

2. 2. 2016 15:50

Realizace protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinace - metodické doporučení

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila usnesením č. 09/0116 na svém jednání dne 28. ledna 2016 Metodické doporučení - Realizace protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinace. Materiál vznikl na základě úkolu stanoveného Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013–2015.

Tento materiál se věnuje systému koordinace a realizace protidrogové politiky na regionální a místní úrovni. Jedná se o metodické doporučení krajům a obcím při tvorbě a využívání nástrojů koordinace protidrogové politiky vpraxi místní samosprávy.Obsahuje doporučení kpracovní náplni, vzdělávaní a postavení protidrogového koordinátora, ke složení protidrogových komisí a pracovních skupin, kzákladním principům tvorby strategie či akčních plánů, ktvorbě sítě služeb a k vyhodnocování situace voblasti protidrogové politiky.

Materiál naleznete v připojeném dokumentu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie