Pro média

17. 10. 2017 12:00

Aktuální trendy v protidrogové politice v Evropě 2017

PRAHA, 17.10.2017 – Česká republika připravuje Národní strategii protidrogové politiky na období 2019-2027. Jak protidrogová politika přispívá k řešení problémů s drogami u nás a v Evropě? Jak jsme na tom s nelegálními drogami ve srovnání se zbytkem Evropy? Aktuální trendy představil ředitel Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost Alexis Goosdeel a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Jaké jsou příklady dobré praxe v Evropě a u nás? Jak si stojí Česká republika v protidrogové politice ve srovnání s dalšími státy EU? Protidrogovou situaci hodnotil ředitel Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) Alexis Goosdeel.

„Vnitrostátní protidrogové politiky musí reagovat na problémy související s jak zavedenými nelegálními drogami, jako je heroin, kokain a konopí, tak i s rychle se vyvíjejícím trhem s novými psychoaktivními látkami (NPS). Politika v oblasti protidrogové politiky Evropské unie a jejích členských států preferuje vyvážený a na důkazech založený přístup,“ uvedl Goosdeel s tím, že právě Česká republika v posledních letech důsledně podporuje vyvážený, komplexní a důkazový přístup k protidrogové politice. Česká republika je také silným zastáncem rozhodování na základě důkazů, monitorování a hodnocení.

Český systém péče je vzorem po celém světě

Česká republika volí střední cestu v oblasti nelegálních drog již delší dobu. Za svůj nerepresivní přístup v protidrogové politice získala ČR také veřejné uznání v roce 2016 během mimořádného zasedání OSN v New Yorku.

„Ve srovnání s ostatními státy se Česká republika může vykázat nejmenším počtem smrtelných předávkování na 100.000 obyvatel ze všech zemí, nejnižším počtem nakažených HIV/AIDS a virovou hepatitidou C,“ řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a dodal: „Je to i navzdory problému všeobecné tolerance závislostního chování a rozšířenosti experimentů s psychotropním konopím.“

Počet předávkování nelegálními drogami je až sedmkrát nižší než u alkoholu, takže v oblasti nelegálních drog je náš přístup úspěšný. Navíc, český systém péče je vzorem po celém světě. Jiné je to samozřejmě v oblasti drog legálních, tam kralujeme předním příčkám co do počtu rizikových uživatelů, a to zejména v pití a kouření dětí a mladistvých,“ dodal Jindřich Vobořil.

Užívání nelegálních drog v České republice

V posledních letech je užívání poměrně stabilní, přičemž nejčastěji užívanou látkou je v ČR konopí. Pravidelně v posledním roce užívalo konopí 18,8% mladých dospělých (evropský průměr činí 13,9%). 3,5% mladých dospělých lidí ohlásilo užívání MDMA/extáze v posledním roce (evropský průměr je 2,3%). Užívání metamfetaminu ("pervitin") je méně rozšířené u široké populace, ale je to hlavní látka spojená s problémovým užíváním drog v České republice.

Spotřeba metamfetaminu byla historicky omezena na Českou republiku a nedávno na Slovensko, i když v posledních letech došlo k nárůstu užívání v jiných zemích. Metamfetamin je často používán v kontextu užívání více léčiv s opiáty. V uplynulých letech byly vzneseny obavy ohledně zvýšeného zneužívání léků proti bolesti na bázi opioidů mezi problémovými uživateli drog,“ dodal ředitel EMCDDA Alexis Goosdeel.

Počet nově diagnostikovaných HIV pozitivních jedinců mezi českým obyvatelstvem je poměrně nízký a zůstává stabilní. Míra prevalence HIV u osob, které injekčně podávají drogy, zůstává i nadále nízká. Míra úmrtnosti vyvolaná drogami u dospělých byla v roce 2015 průměrně 5,5 úmrtí na milion, což je pod evropským průměrem (20,3 úmrtí na milion).

„V současné chvíli pracujeme na nové Národní strategii protidrogové politiky 2019-2027, ve které bychom rádi vyzvedli účinnost přístupu harm reduction. Důraz v národní strategii klademe také na spolupráci se samosprávou a na propojení jednotlivých politik, tedy nejen nelegálních drog, ale také alkoholu, hazardu a tabáku,“ uzavřel Vobořil.

Kontakty pro média:

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
MgA. Renata Hladná Povolná
M +420 728 302 397
hladna.renata@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter