Pro média

26. 9. 2018 11:00

Alkohol přestává být tak sexy. České děti pijí méně často než před lety

OLOMOUC/PRAHA, 26.09.2018 - Pití piva, vína a tvrdého alkoholu přestává být mezi patnáctiletými Čechy tak časté, jako tomu bylo u stejně starých dětí před deseti či patnácti lety. Zároveň se zvýšil průměrný věk, kdy začínají mladí lidé v Česku experimentovat s alkoholem a kdy se poprvé opijí. Zjistili to odborníci z Univerzity Palackého, kteří dlouhodobě sledují trendy v životním stylu české mládeže v rámci mezinárodního projektu Mládež a zdraví (The Health Behaviour of School-aged Children - HBSC), podporovanou Světovou zdravotnickou organizací. Národní protidrogová koordinátorka upozornila, že vztah k alkoholu mají Češi stále velmi otevřený a tolerance pití u dětí je u nás velmi vysoká.

Jejich aktuální výzkum přináší přehled o konzumaci alkoholu mezi lety 2002 a 2014. Alespoň jedenkrát týdně se podle něj alkoholu napije 17 % mladých Čechů, zatímco v roce 2002 přiznávala takto častou zkušenost s alkoholem více než třetina patnáctiletých. Pokles o 18 procentních bodů ve sledovaném období řadí Českou republiku mezi země, u nichž konzumace klesá nejdynamičtěji.

„Ještě výraznější úbytek v konzumaci alkoholu jsme zjistili mezi lety 2010 a 2014. Do roku 2010 konzumace alkoholu u nás, na rozdíl od zbytku Evropy, ještě stoupala. V porovnání s rokem 2010 činí pokles dokonce 22 procentních bodů,”  zdůraznil Michal Kalman, vedoucí univerzitního výzkumného týmu HBSC. Zlom v konzumaci alkoholu od roku 2010 výzkum odhalil ve většině ukazatelů.   

„Pozitivního trendu si musíme vážit, stejně jako jeho akcelerace v posledním sledovaném období mezi lety 2010 až 2014. Ale je důležité připomenout, že se Česká republika stále pohybuje nad celoevropským průměrem. Ten říká, že týdně pije alkohol necelých 13 % mladých Evropanů,”  řekl Michal Kalman. Studie olomouckých odborníků sleduje statistiky konzumace alkoholu detailně. Zaměřuje se zvlášť na konzumaci piva, vína či tvrdého alkoholu. Sleduje rozdíly mezi oběma pohlavími a všímá si také rozdílného vývoje mezi sociálními skupinami.

První experimenty s alkoholem i první opilost? U Čechů později

Výzkumníci si všimli i dalších pozitivních trendů v konzumaci alkoholu. Svou první zkušenost s pitím alkoholických nápojů před třináctým rokem uvádí stále méně mladých lidí v Česku. Zatímco v roce 2002 alkohol vyzkoušely téměř tři čtvrtiny školáků v tomto věku, o deset let později už to byla jen čtvrtina z nich. „Jedná se o bezkonkurenčně největší pokles mezi všemi sledovanými zeměmi. Pětadvacetiprocentní prevalencí se navíc Česká republika řadí pod evropský průměr, který je o tři procentní body vyšší,”  těší Michala Kalmana. Zvyšuje se také průměrný věk, kdy mladí lidé v Česku konzumaci alkoholu přeženou a poprvé se opijí. V roce 2002 to stihl před svými třináctými narozeninami každý pátý Čech, o dvanáct let později už to byl “pouze” každý desátý.

Mladí Češi už pivu tolik neholdují

Změny návyků u mladé generace si výzkum všímá také v případě českého “národního nápoje”, piva. Jeho konzumace kontinuálně a výrazně klesá jak u chlapců, tak dívek. „Ale také v této statistice jsme stále v obou sledovaných kategoriích nad evropským průměrem. Což může souviset s dostupností piva u nás a jeho všeobecnou tolerancí,”  upozornil Kalman.

Pokles pití alkoholu mezi mladými Čechy potvrzuje i další studie

Překvapivá fakta o poklesu konzumace alkoholu mezi mladými Čechy, zjištěná ve studii HBSC, potvrzují i výsledky další reprezentativní studie. „Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) z let 2011 a 2015 ukazují na obdobný pokles užívání alkoholu, a to mezi 16letými Čechy,“  říká Ladislav Csémy, vedoucí výzkumného programu Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ), který působí v řešitelském týmu obou studií (ESPAD i HBSC). „Za povšimnutí zde stojí zřetelný pokles pití nadměrných dávek alkoholu (binge drinking) z 54 % na 42 % a pokles pravidelného pití piva z 26 % na 15 %. Nicméně, i v tomto případě platí, že i přes zmiňovaný pokles jsou hodnoty českých dospívajících nad evropským průměrem,“  dodal Ladislav Csémy.

Tolerance je u nás stále vysoká

V současné době pracuje národní protidrogová koordinátorka spolu s odborníky na nové Národní strategii protidrogové politiky, která by měla platit od roku 2019 do roku 2027. V rámci strategie se také řeší i vysoká konzumace legálních drog v ČR. U alkoholu spadá do kategorie rizikového pití až 900 tisíc dospělých osob. „I když si dnes děti i rodiče mnohem více uvědomují rizikovost pití, tak i přesto je u nás tolerance konzumace alkoholu dětmi vysoká. Až 86 % šestnáctiletých uvedlo, že je pro ně alkohol snadno dostupný. Sama jsem se účastnila kontrol s policií v barech a je poměrně běžné, že se v nich a v jejich okolí objevují podnapilí nezletilí,“  uvedla národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.

Varováním zůstává statistika opakované opilosti

Tu přiznává bezmála třetina patnáctiletých chlapců a stejně starých dívek. Zatímco u české mládeže nedošlo mezi lety 2002 a 2014 k výrazné změně, evropský průměr trvale klesá. Varovným signálem jsou česká data také z toho důvodu, že opakovaná opilost – dvakrát a vícekrát – do patnáctých narozenin patří mezi rizikové faktory pro vznik problémového pití a závislosti a pro rozvoj zdravotních komplikací v budoucnu.

 

 

Kontakty pro média:

Mgr. Michal Kalman, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci

michal.kalman@upol.cz

+420 777 752 822

 

Mgr. Jan Červenka

Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ)

jan.cervenka@nudz.cz 

+420 774 851 335

 

MgA. Renata Povolná

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády

povolna.renata@vlada.cz 

+420 728 302 397

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter