Pro média

26. 6. 2017 12:00

České bary, herny a kempy čekají v létě celostátní kontroly, začíná akce HAD 2017

PRAHA, 26.06.2017 – Policie ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, hygienou, celníky, hasiči a dalšími subjekty chystá sérii letních celostátních PREVENTIVNÍCH KONTROL ZAKÁZANÉHO PRODEJE ALKOHOLU DĚTEM A HAZARDNÍHO HRANÍ. Akce Hazard, alkohol a děti 2017 proběhne v českých barech, hernách a na open air akcích. Kontroly budou probíhat od července do září 2017 po celém území České republiky. K preventivní kontrolní akci přistoupila policie a vláda na základě dlouhodobých výzkumů, které poukazují na vysokou toleranci české společnosti k hazardnímu hraní dětí a nadměrné konzumaci alkoholických nápojů dětmi.

Úřad vlády ČR a Policie ČR navazují na dřívější celorepublikové akce typu „ALKOHOL“ prováděné vletech 2015 – 2016 a otevírají preventivně-kontrolní akci Hazard, děti a alkohol 2017 (dále jen HAD). Vsoučinnosti s Celní správou ČR, Českou obchodní inspekcí, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími subjekty.

Preventivní akce HAD bude realizovaná vobdobí letních prázdnin a vzáří po dobu jednoho týdne vměsíci.

„Policie provádí kontroly zaměřené na zákaz požívání alkoholu a drog standardně, nicméně celorepublikový charakter a zapojení tolika kontrolních subjektů je vtomto případě výjimečné. Jedná se o sérii třech akcí, která důkladně a komplexně prověří zejména činnost personálu a majitele provozoven, zda dodržují platnou legislativu. Nicméně primární cíl akce je předcházet patologickým jevům, kterým jsou děti vletních měsících vystaveny,“ vysvětluje brig. gen. Martin Vondrášek.

Kontrolovat se bude zejména dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem (do 18ti let věku).

„Vnímám tuto spolupráci napříč kontrolními orgány a ministerstvy jako klíčovou, protože prevence voblasti konzumace legálních drog a hazardního hraní je u nás, oproti drogám nelegálním, podchycena nedostatečně. A zvlášť co se týče dětí a mladistvých,“ říká Mgr. Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor stím, že je přesvědčen, že realizované preventivní kampaně ve spolupráci spolicií přispěly ke snížení konzumace alkoholu dětmi u nás.

Dalším důvodem kontrol jsou také zjištění, že Česká republika se dlouhodobě pohybuje na předních příčkách Evropy, co se týče hazardního hraní dětí a konzumace alkoholu a cigaret.

Evropská školní studie 2015 (ESPAD) potvrdila, že víc než 95 %studentů ochutnalo vživotě alkohol a vposledních dnech pilo 68,5 %. Hazardnímu hraní se u nás věnuje každý desátý nezletilý. „Studie potvrdila, že české děti tráví na internetu denně více jak 4 hodiny. Vsouvislosti stím u nás exponenciálně roste online hazard. Je potřeba si uvědomit, že děti pod 15 let jsou vsedmkrát vyšším riziku rozvoje závislosti než dospělí,“ dodává Vobořil.

Celostátní akce HAD 2017 má preventivní charakter. „Akce by měla přispět především k budování zodpovědnosti u dospělých, kteří jsou těmi, kdo obvykle nezletilým alkohol, tabák či drogu, vzhledem k vysoké toleranci v ČR, nabídnou. Zaměříme se na kontrolu zákazu podávání alkoholických nápojů, tabákových výrobků a drog a na umožňování hazardního hraní dětem ve vztahu k aktuální legislativě,“ přibližuje zaměření akce pplk. Zuzana Pidrmanová

Kromě vysoké tolerance Čechů kpití alkoholu a hazardnímu hraní, dětem nahrává i snadná dostupnost. „Nejde jen o toleranci alkoholu vrodinách a školách, ale hlavně mezi provozovateli, kteří nerespektují věkovou hranici svých zákazníků,“ dodává ktomu Vobořil.

Podle studie ESPAD vnímá 86 % mladistvých dostupnost alkoholu u nás jako velmi snadnou. V ČR je ale ze zákona zakázáno podávat alkohol osobám mladším 18 let.

Akce HAD 2017 reaguje na:

na Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 − 2018 pro oblast hazardního hraní ve znění změn projednaných Úřadem vlády České republiky sPolicií ČR a schválených vládou usnesením č. 416 ze dne 31. 5. 2017,

na legislativní změny zejm. vzákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich vsouvislosti s novým zákonem č. 65/2017 Sb., oochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Kontakty pro média:

Oddělení tisku Policejního prezídia ČR

kpt. Bc. Petr Habenicht

M +420 735 746 242

petr.habenicht@pcr.cz

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR:

MgA. Renata Hladná Povolná

M +420 728 302 397

hladna.renata@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty