Pro média

5. 10. 2015 15:51

České bary a restaurace čekají celostátní kontroly zakázaného prodeje alkoholu nezletilým

PRAHA, 5. října 2015 – Policie ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, živnostenskými úřady (MPO) a dalšími institucemi chystá sérii celostátních kontrol zakázaného prodeje alkoholu mladistvým v českých barech a restauracích. Kontroly budou probíhat od října do prosince 2015 po celém území České republiky.

„Průběh samotných kontrol bude koordinovat Policie ČR v součinnosti s živnostenskými úřady, Českou obchodní inspekci, hasiči, celníky, hygieniky, zdravotníky a dalšími spolupracujícími subjekty státního aparátu, se kterými aktivně diskutujeme nad co nejdůkladnějším a nejefektivnějším způsobem kontrol vytipovaných provozoven, zejména těch, v nichž policisté v již minulosti zjistili porušení zákona ve vztahu k nalévání alkoholu mladistvým, výskytu psychotropních látek aj.,“ uvádí k průběhu kontrol plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA., ředitel pořádkové policie a policejním prezidentem pověřený k řízení celé akce. „Vnímám tuto spolupráci napříč kontrolními orgány, ministerstvy a organizacemi jako klíčovou, protože může výrazně posílit pozitivní kroky ke změně situace v konzumaci alkoholu dětmi,“ říká Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip., národní protidrogový koordinátor.

Celostátní akce má mimo jiné i preventivní charakter. „Policie standardně přistupuje ke kontrolám provozoven kvůli kontrolám na protizákonné podávání alkoholu mladistvým, ale v tak rozšířeném formátu spolupracujících a na akci fyzicky přítomných kontrolních subjektů, se jedná o jednu z mála akcí, která takto důsledně a komplexně prověří provoz, činnost personálu a ostatně i majitele provozovny, zda dodržují zákony ČR,“ vysvětluje plk. Martin Hrinko.

Dalším důvodem kontrol jsou také nedávná zjištění, že Česká republika dlouhodobě vykazuje prvenství v konzumaci alkoholu mezi mladistvými v Evropě. Podle OECD vzrostl od roku 2002 počet patnáctiletých, kteří mají zkušenost s alkoholem, ze 70 na 94 %. Zvyšují se také počty dětí, které alkohol konzumují pravidelně (na SŠ je to 23 %, na ZŠ 15 %).

Kromě vysoké tolerance Čechů k pití alkoholu, kterou vystihuje oblíbený argument „vždy se pilo a pít bude“, mladistvým nahrává i jeho snadná dostupnost. „Nejde jen o toleranci alkoholu v rodinách a školách, ale hlavně mezi prodejci, kteří nerespektují věkovou hranici svých zákazníků,“ dodává k tomu Jindřich Vobořil. Podle studie ESPAD vnímá 86 % mladistvých dostupnost alkoholu u nás jako velmi snadnou. Nejčastěji pijí alkohol v barech či hospodách (35,2 %) a na diskotékách (29,9%). V ČR je ale ze zákona zakázáno podávat alkohol osobám mladším 18 let.

Podporu akci vyslovil také náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný: „Naše ministerstvo přikládá akci velký význam a podporuje ji. Česká obchodní inspekce má s kontrolami provozoven bohaté zkušenosti a obecní živnostenské úřady, které jsou do akce rovněž zapojeny, mají pravomoc pozastavit podnikatelům provozování živnosti nebo zrušit živnostenské oprávnění při závažném porušení předpisů.“

Kontroly zakázaného prodeje alkoholu mladistvým v českých barech a restauracích by měly podniky varovat a upozornit na současnou situaci s prodejem a tolerancí alkoholu u nás.

„Část legislativy je v boji s alkoholem nefunkční. Jeden příklad za všechny - pokud zjistíme, že prodejce podá alkohol nezletilému, penalizujeme ho v maximální výši 3 000 Kč. Taková výše se prostě některým provozovatelům, v porovnání s celkovým ziskem při rozlévání mladistvým, vyplatí,“ upozorňuje Vobořil. Z pohledu národního protidrogového koordinátora je třeba nejen změnit zákony, ale především nastavit adekvátní preventivní programy, které postupně změní vnímání společnosti ohledně tolerance alkoholu i mezi dětmi a mladistvými.

 

Kontakty pro média:

Oddělení tisku a prevence PP ČR:                                  

pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová                                           

Mob. +420 731 553 280                                                       

Email: zuzana.pidrmanova@pcr.cz           

  

Odbor protidrogové politiky ÚV:  

MgA. Renata Hladná

Mob. +420 728 302 397

Email: hladna.renata@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter