Pro média

15. 9. 2015 15:56

Mezinárodní platforma Pompidou Group při Radě Evropy bude jednat v Praze o prekursorech drog

Praha, 15. 9. 2015 – Na základě pozvání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky proběhne v následujících dnech 16. - 18. září v Praze mezinárodní zasedání pracovní skupiny Mezinárodní síť Pompidou Group pro kontrolu prekursorů, jež spadá pod Pompidou Group působící při Radě Evropy a zabývá se problematikou drog. Představitelé kontrolních orgánů 29 zemí a mezinárodních organizací, jako je Europol, Evropská komise, OSN, si budou vyměňovat informace o nejnovějším vývoji ve výrobě drog, sdílet postupy pro eliminaci nelegálních drog a seznámí se s novými psychoaktivními látkami. Tématem letošního mezinárodního zasedání je zneužívání legálních chemických látek užívaných při výrobě nelegálních drog (tzv. prekursorů).

Na zasedání vystoupí předseda pracovní skupiny Claude Gillard, výkonný tajemník Pompidou Group Jan Malinowski, za českou protidrogovou politiku pak národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Aktuální problémy související s drogami v našem regionu budou tématem čtvrtečního setkání předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky, předsedy pracovní skupiny Clauda Gillarda a výkonného tajemníka Jana Malinowského.

Evropa má dlouhodobou historii výroby a spotřeby syntetických drog. Produkuje je jak pro domácí potřebu, tak za účelem expanze do jiných částí světa. Chemické prekursory, které jsou legální, se v nelegálních laboratořích zneužívají na výrobu drog, jako je extáze, amfetamin, metamfetamin a další nelegální syntetické drogy. “Česká republika začala tzv. nové drogy sledovat od roku 2008 a každoročně tak rozšiřuje pomocí vládního nařízení seznam nových nelegálních drog, ročně je to kolem 50 látek. Užívání psychoaktivních látek je u nás malé, ale působíme jako tranzitní země, kterou proudí drogy do dalších států. Řešení zneužívání psychoaktivních látek je proto nezbytnou součástí evropské drogové strategie,” uvádí národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

„Význam mezinárodní kooperace v této oblasti svědčí i o velikosti problematiky prekursorů na světovém trhu. Spolupráce se soukromým sektorem, a to jak v dopravě, tak i v chemickém průmyslu, je proto zásadní,“ zdůrazňuje Jan Malinowski, výkonný tajemník Pompidou Group. Kromě zástupců policie, celní správy, průmyslu či akademické obce, se zasedání pracovní skupiny Pompidou Group účastní také zástupci z národních a mezinárodních státních zastupitelství s důrazem na přeshraniční spolupráci.

Dále bude v rámci zasedání otevřeno téma škod na životním prostředí při výrobě syntetických drog a nezákonné ukládání chemického odpadu. Diskuse se bude týkat také prekursorů pro výrobu metamfetaminu (pervitinu). „Zdá se, že množství pervitinu vyrobeného v Evropě se neustále zvyšuje. Zaznamenali jsme jak výrobu krystalické formy léčiva, tak vznik nových výrobních zařízení. Česká republika se v užívání pervitinu pohybuje na předních příčkách. Tuto skutečnost je třeba řešit i na mezinárodní úrovni“ vysvětluje Jindřich Vobořil.

Česká výroba metamfetaminu je skutečně, ve srovnání s ostatními zeměmi, ve kterých převládá spíše výroba heroinu, vysoká. Jindřich Vobořil k tomuto faktu dodává: „V současné době celosvětově klesá užívání heroinu a narůstá užívání pervitinu. Základní problém je totiž v poptávce, nikoli v nabídce. Kontrola prekursorů pomáhá omezit poptávku, a tudíž i domácí výrobu této drogy. Druhá věc je přístup daného státu k prevenci a léčbě závislých, a ten u nás stále není dostatečný,“ doplňuje Vobořil.


Pompidou Group Rady Evropy se sídlem ve Štrasburku vznikla v roce 1971 a jejím členem je i Česká republika. Hlavním posláním Pompidou Group je přispívat v členských zemích k rozvoji efektivní drogové politiky, založené na vědeckých důkazech.

Pompidou Group vytváří na širší evropské úrovni multidisciplinární fórum pro tvůrce politiky, odborníky a výzkumníky a dává jim tak prostor pro diskusi a výměnu informací a myšlenek v celém rozsahu problematiky zneužívání drog a nelegálního obchodování s drogami. Snaží se o propojení politiky s praxí a vědou a zaměřuje se zejména na prosazování efektivních protidrogových programů na místní úrovni.


Kontakt pro média:

MgA. Renata Hladná
Média a PR, Odbor protidrogové politiky
+420 728 302 397
hladna.renata@vlada.cz  
www.vlada.cz 
www.drogy-info.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter