Pro média

21. 6. 2016 14:36

Národní koordinátor pro protidrogovou politiku

Národním koordinátorem pro oblast protidrogové politiky je Mgr. Jindřich Vobořil, který je současně také výkonným místopředsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitelem Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky. Do funkce národního protidrogového koordinátora byl jmenován 29.06.2010, kdy vystřídal doc. MUDr. PhDr. Kamila Kalinu, CSc.

Před příchodem do této funkce působil Mgr. Vobořil jako předseda Sdružení Podané ruce.

Kontakt:

Kancelář: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Poštovní adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 224 003 860 (sekretariát)
tel.: +420 224 003 70
gsm: +420 725 805 865
e-mail: voboril.jindrich@vlada.cz
e-mail: spackova.eva@vlada.cz (asistentka)
www.vlada.cz
rvkpp.vlada.cz
www.drogy-info.cz
www.czechdrugs.eu

 

Národní protidrogový koordinátor

Životopis

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., (*1966) patří mezi přední tuzemské odborníky na drogovou problematiku, což dokládá jeho více než dvacetiletá zkušenost s vedením a rozvojem zdravotnických a sociálních služeb a programů souvisejících s danou tematikou. Od konce 80. let systematicky pracoval na zřizování, rozvoji a hodnocení komunitních služeb zejména v oblasti protidrogové prevence, léčby a rehabilitace. V letech 2000–2009 se aktivně podílel na projektech financovaných Evropskou komisí (programy Phare LIEN a Partnership, Asia URBs, Access 2000). Kromě tvorby strategických dokumentů autorsky přispíval i do odborných periodik a publikací.

Své rozsáhlé zkušenosti s rozvojem, řízením a hodnocením komunitních služeb a zdravotnických agentur v ČR zúročil i v mezinárodním měřítku: lektoroval a rozvíjel komunitní a sociální poradenství v rámci projektů v Maďarsku, Afghánistánu, Velké Británii, Rusku, Bolívii, Kolumbii, Ekvádoru a Peru. Přednášel na řadě zahraničních univerzit a na mnoha mezinárodních konferencích a workshopech. Jako konzultant pracoval mj. pro Evropskou unii, OSN a Open Society Fund.

Před nástupem do funkce národního protidrogového koordinátora působil Jindřich Vobořil jako předseda a vrchní ředitel Sdružení Podané ruce, jež se pod jeho vedením stalo druhou největší nevládní organizací v České republice v oblasti závislostí a v současnosti poskytuje komplexní systém preventivních, podpůrných a intervenčních služeb.

Jindřich Vobořil vystudoval obor Vychovatelství a práce s mládeží na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.). S titulem Pg.Dip. absolvoval postgraduální studium na John Moores University v Liverpoolu, a to v oboru aplikovaná psychologie se zaměřením na užívání drog a na závislosti. Certifikát poradenské kvalifikace získal na Greenwich College, London University v Londýně. V roce 2006 mu byl udělen postgraduální certifikát systemické psychoterapie v Institutu systemické terapie v Praze.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil jako výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky prosadil integraci závislostní politiky v oblasti drog, alkoholu, tabáku a hazardního hraní. Je členem dozorčí rady Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), jedné z decentralizovaných agentur EU, jejímž úkolem je poskytovat EU a jejím členským státům přehled o evropských problémech v oblasti drog a spolehlivé, na důkazech založené informace na podporu diskuse o drogách. Za své priority ve funkci považuje potřebu snížit nejen rizikové užívání všech drog, legálních i nelegálních, ale také rizikové chování v oblasti patologického hazardního hraní. V rámci této priority chce věnovat  zvýšenou pozornost zejména dětem a mladistvým. Dále chce prosadit modernizaci a zefektivnění systému financování politiky závislostí, zajištění dostupnosti intervenčních služeb a zvyšování jejich kvality. Prosazuje aktivní roli České republiky v mezinárodní protidrogové politice jak na úrovni EU, tak na úrovni OSN.

Jindřich Vobořil hovoří anglicky, španělsky a rusky. Je ženatý a má dvě děti.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter