Pro média

9. 11. 2015 13:22

Národní protidrogový koordinátor: Poprvé v historii ČR vznikl akční plán, který je schvalovaný vládou

PRAHA, 9. listopadu 2015 - Vláda projednala a schválila Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015-18 pro oblast hazardního hraní. Plán obsahuje souhrn opatření směřujících ke zmírnění sociálních a zdravotních dopadů problémového a patologického hraní v České republice.

Akční plán pro oblast hazardního hraní má několik ambicí. Jednou z nich je nastartovat prevenci a léčbu v oblasti hazardního hraní, kterému u nás propadají sta tisíce lidí. „Do této chvíle se nedělo vůbec nic. Lidé, kteří hazardnímu hraní propadají, nevědí kam a že by si vůbec měli přijít požádat o pomoc. Neexistuje u nás program prevence a současná realizace opatření není dostatečná,“ popisuje současnou situaci hráčů Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor.

K zásadním oblastem zahrnutým do Akčního plánu patří, kromě zmíněné prevence, poradenství a léčby, také kontrola a zajištění vymáhání práva, koordinace a financování protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní a celkové monitorování situace. „Akční plány vznikají na základě monitoringu. Je třeba počítat s tím, že trh se neustále mění a současné zákony nejsou schopny v dostatečné míře reagovat na tyto změny. Akční plán je měkčí nástroj než zákony samotné, a tak lépe reaguje na vzniklé situace. V oblasti hazardu to platí například v online hraní, které se rychle vyvíjí a už nyní s ním má zkušenosti až 30 % mladistvých ve věku 15-17 let,“ vysvětluje Jindřich Vobořil.

Akční plán byl připraven sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), ale je především výsledkem celospolečenské a mezioborové spolupráce na všech úrovních. Mimo jiné plán předpokládá komunikaci také s oblastí průmyslu a obchodu. K tomu Jindřich Vobořil dodává: „V plánu klademe důraz i na etické normy a společenskou odpovědnost firem, na opatření v oblasti rizik kriminality a samozřejmě na financování, protože bez dostatečného financování nelze dosáhnout požadovaných změn.“

K tomu, proč legislativa v podobě zákonů nestačí, Vobořil uvádí: „Zákony ohledně závislostních industrií mají často tendenci stočit se k výběru daní a naprosto tak zůstává opomíjena pomoc jednotlivcům i celým rodinám, pro které je závislost likvidační. Na počátku mají všechny legislativní kroky samozřejmě ambici závislým pomoci, ale pak se většinou stočí k diskuzi o daních. Akční plán se zabývá soustavně tím, co se v hazardní oblasti děje a podniká konkrétní kroky v prevenci a léčbě závislých.“

 

Fakta:

  • Alespoň jednu zkušenost v životě s hazardním hraním má třetina dospělé populace.
  • V riziku problémového hráčství je v ČR přibližně 400 000 lidí. Osob ve vysokém riziku problémového hráčství je 150 000 a patologických hráčů až 100 000.
  • Zkušenosti s hazardním hraním má 10–30 % mladistvých mezi 15 a 17 lety. Nejčastěji jde o on-line hraní, loterie a kurzové sázky.
  • První zkušenosti děti získávají již ve věku od 10 let.
  • Hazardní hraní u patologických hráčů silně poškozuje sociální působení (ztráta zaměstnání, finanční problémy, náchylnost k trestné činnosti, psychické a přidružené zdravotní problémy).
  • Hraní hazardních her je součástí syndromu rizikového chování v dospívání. Je zřejmá i souvislost s kouřením, užíváním alkoholu i nelegálních drog.


Zdroj: Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2014 (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti)

 

Kontakt pro média:  

MgA. Renata Hladná

Mob. +420 728 302 397

Email: hladna.renata@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter