Pro média

18. 4. 2016 13:06

Pompidou Group vyhlašuje prestižní soutěž v oblasti prevence

PRAHA, 18.04.2016 - Pompidou Group Rady Evropy vyhlásila soutěž European Drug Prevention Prize 2016, která hodnotí projekty v oblasti drogové prevence, tzv. peer preventivní programy.

Soutěž je určena především pro mladé lidi (mladší 25), kteří vyhotovili či právě ukončují preventivní projekt voblasti užívání návykových látek, zvláště oceněn bude inovativní přístup. Cílem soutěže je zvýšit povědomí o důležitosti angažovat mládež vaktivitách týkajících se snižování škod způsobených užíváním drog.

Oceněny budou až tři projekty. Během slavnostního předání obdrží každý zvýherců pohár, diplom uznání a ktomu 5.000 EUR jako motivační prvek krozvoji své práce.

Zájemci se můžou přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky (v anglickém či francouzském jazyce), kterou zašlou na adresu Pompidou.preventionprize@coe.int , termín podání přihlášky je do 21. července 2016. Pro více informací navštivte stránky Pompidou Group: http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Initiatives/PreventionPrize/news/default_en.asp

Důležitým prvkem je právě zapojení mladých lidí. Hodnotící komise je složena ze sedmi lidí ve věkovém rozmezí 16-21 let. Soutěž se koná každé dva roky, soutěží projekty ze všech 47 členských zemí Rady Evropy a členských či přidružených zemí Pompidou Group. Výherci předchozích ročníků se shodují vtom, že získané ocenění jim významným pomohlo krozvoji jejich výzkumu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter