Pro média

2. 3. 2016 16:34

Prohibice vs. legalizace: Národní protidrogový koordinátor kvituje výzvu exšéfa OSN

PRAHA, 02.03.2016 - Bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan na webu německého magazínu Der Spiegel vyzval, aby se společnost soustředila víc na veřejnou regulaci, prevenci a vzdělání. Návrhy a postřehy exšéfa OSN komentuje v tiskovém vyjádření národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan na webu německého magazínu Der Spiegel vyzval, aby se společnost soustředila víc na veřejnou regulaci, prevenci a vzdělání. Včeských médiích se dokonce objevilo spojení legalizace drog, které je ovšem zmého pohledu zkratkovité. Je pravda, že dosavadní metody boje proti drogám nepřinášejí žádné výsledky. Už to slovo "boj" podle mě předznamenává celosvětové nepochopení problematiky drog. Velmi proto kvituji jeho vyjádření, že zákaz má na nabídku nebo poptávku po drogách malý dopad a boj proti drogám je do značné míry bojem proti uživatelům – válkou proti lidem, kteří jsou často spíše oběťmi. Souhlasím, že mnoho států již má s těmito metodami zkušenosti. Jak ostatně sám Annan uvádí, ročně stojí protidrogová politika až sto miliard dolarů, přesto je 300 miliónů lidí drogově závislých. Vzniká tak obrovský černý trh s ročním obratem 330 miliard dolarů a s desítky tisíc mrtvých ročně. Kofi Annan má pravdu v tom, že drogy jsou nekonečně nebezpečnější, když zůstávají v rukou zločinců, kteří se na veřejné zdraví a bezpečnost vůbec neohlížejí. Přesto více než cestu legalizace podporuji cestu dekriminalizace uživatelů drog. Na rozdíl od řady zemí, kde je dosud držení i malého množství drogy trestným činem, se Česká republika ubírá velmi dobrým a racionálním směrem.

Sám neustále vyzývám k zlepšení financování prevence a zkvalitnění preventivních programů. Nicméně, finančních prostředků, které by mohly jít právě tímto směrem, je každoročně málo, byť mnohé vlády alespoň v oficiálních strategiích říkají, že je třeba vést tzv. vyváženou politiku, a to právě ve smyslu vyvážených prostředků mezi represí a prevencí. Vdnešní době již disponujeme dostatečným množstvím informací a vědecky ověřenými přístupy, které nám jasně ukazují, kudy se vydat. Idea světa bez drog není reálná a všechny politiky, které se pokoušely s nasazením extrémních represivních postupů drogy vymýtit, se nakonec dostaly do mnohonásobně horších problémů.

Ve Spojených státech můžeme například sledovat vyšší nárůst drogového problému než v zemích Evropské unie, v Ruské federaci k tomu navíc najdeme obrovské množství lidí, odhadem až dva miliony, kteří jsou HIV/AIDS pozitivní (mezi nitrožilními uživateli drog). To dělá z Ruské federace, podle upozornění Světové zdravotnické organizace, jedno z největších epicenter HIV/AIDS na této planetě. Pak existují i destabilizace celých států, kde je díky drogám otevřená válečná zóna a kde umírají desítky tisíc lidí ročně, jako je Mexiko či Afghánistán. Takto bychom mohli pokračovat ve výčtu extrémních situací po celé planetě.

Oproti tomu stojí již jasně definovatelné vyvážené politiky, například jako je česká národní politika. Ve srovnání se situací ve Spojených státech u nás nejsou vězení naplněna velkým počtem odsouzených za drogové delikty, nemáme organizovaný zločin v pravém slova smyslu, neexistuje HIV/AIDS mezi nitrožilními uživateli drog a nemusí umírat zbytečně velké množství lidí ročně. Přesto musíme dbát na to, aby se netenčily rozpočty na prevenci a léčbu a aby systém zdravotního pojištění k této problematice přistupoval zodpovědně. Opačný přístup by do budoucna mohl vést k nárůstu každodenních uživatelů. Ve srovnání s okolním světem si ale stále vedeme dobře.

Legální trh bez kontroly není dobrý příklad

Stát s minimalizací represe pro mě neznamená stát, kde je možné dostat drogy kdekoli a kdykoli si vzpomenete. Znamená to pro mě zodpovědný přístup k regulaci, prevenci, vzdělání a léčbě. A to i co se týče drog dnes legálních, jako je alkohol či tabákové výrobky. Pokud se tedy budeme soustředit na rozumnou regulaci, například omezení dostupnosti alkoholu a cigaret směrem k dětem a mladistvým, nejen, že tím ušetříme pozdější výdaje za léčbu, ale pravděpodobně tak v některých případech zachráníme i lidské životy.

K akutní potřebě reformovat stávající protidrogovou politiku se svým článkem v The Guardian nedávno připojil také současný premiér Bohuslav Sobotka a bývalý vicepremiér Británie Nick Clegg. Díky tomuto kroku se začíná právě o České republice mluvit jako o zemi, která je příkladem veřejné regulace, tedy opakem toho, co se děje v represivních státech na této planetě, a mohla by být tahounem v cestě za novým pojetím celosvětové protidrogové politiky.

O dalším směřování se rozhodne možná také na dubnovém zasedání OSN a doufám, že hlas České republiky bude znít vtomto směru sebevědomě a bude příkladem praxe takové politiky, která je postavena na vědeckých poznatcích a ne na populistických přáních, která hazardují s miliony lidských životů.

Kontakt pro média:

MgA. Renata Hladná

Média a PR, Odbor protidrogové politiky

+420 728 302 397

hladna.renata@vlada.cz

www.vlada.cz

www.drogy-info.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter