Pro média

22. 1. 2018 18:00

Prohlášení národního protidrogového koordinátora ke změnám v koordinaci protidrogové politiky

PRAHA, 22.01.2017 – Tiskové prohlášení národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila k projednávaným změnám v koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády.

Chtěl bych tímto uklidnit jednotlivé organizace, které poskytují služby prevence a léčby v oblasti závislostí, že se v tuto chvíli nejedná o zrušení dotačních titulů. Jako národní protidrogový koordinátor jsem i já sám součástí jednání a přípravy přesunu a osobně se zasazuji za takové řešení, které nenaruší dosavadní fungování, pozitivní výsledky a úroveň koordinace protidrogové politiky. Vláda o fungování Odboru protidrogové politiky při Úřadu vlády ještě nerozhodla. V tuto chvíli mohu jen potvrdit, že jakékoliv personální změny nejsou zatím na pořadu dne. 
 
V rámci protidrogové politiky prosazujeme odborný a vyvážený přístup, který zahrnuje represi, prevenci a léčbu. Opíráme se nejen o problematiku drog nelegálních, ale také legálních, jako je oblast tabáku, alkoholu a hazardního hraní. Řídíme se moderním principem aplikujícím vyvážený přístup snižování škod, tzv. Harm Reduction, který je celosvětově oceňován. Rádi bychom tento přístup spolu s integrovanou protidrogovou politikou udržovali i v budoucnu. 
 
Budu se osobně nadále zasazovat o to, aby i nová vláda pokračovala ve výše uvedeném přístupu.
 
Jindřich Vobořil,
národní protidrogový koordinátor

Kontakty pro média:

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
MgA. Renata Povolná (Hladná)
M +420 728 302 397
hladna.renata@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter