Pro média

8. 2. 2018 12:00

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projednala silné a slabé stránky protidrogové politiky

PRAHA, 08.02.2018 - Na Strakově akademii proběhlo jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše. Jednání proběhlo na základě rozhodnutí předsedy vlády o setrvání koordinace protidrogové politiky pod Úřadem vlády. Místopředsedou Rady vlády je národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil. Členy rady jsou zástupci odborných společností a ministerstev. Tématem setkání bylo zhodnocení fungování protidrogové politiky.

Financování sítě služeb a prevence

Na jednání se diskutovalo o tom, kolik finančních prostředků je třeba dodat v roce 2018 do adiktologických služeb. V roce 2017 zvýšila vláda mzdy ve službách, Ministerstvo práce a sociálních věcí služby v minulém roce dofinancovávalo. Na financování služeb se podílí jak Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, kraje, města a obce.

Pracovníci služeb jsou terénní pracovníci, zdravotníci, poradci, terapeuti a další, kteří pomáhají závislým fungovat v normálním životě. Jejich práce se často týká i rodin závislých na drogách, alkoholu, tabáku a patologických hráčů. Odborníci se shodli na tom, že v tuto chvíli je třeba navýšit finanční prostředky na mzdy pracovníků o 36 milionů korun. Dále odborníci apelovali, že je třeba navýšit finance o dalších přibližně 30 milionů v oblasti kvality stávajících drogových služeb.

Premiér si na základě této situace ve službách přeje jít do terénu a chce navštívit různé druhy adiktologických zařízení osobně.

Požádal jsem, aby mi kolegové z rady zorganizovali výjezd, kde bych navštívil různé instituce a organizace, které organizují činnost v terénu, abych to viděl v praxi," uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je další oblastí, kterou je třeba dofinancovat, léčba pro gamblery. V současnosti existuje pouze 7 center pro hazardní hráče, která se zabývají poradenstvím, terapií a komplexní pomocí hazardním hráčům.

“Diskutovali jsme velice, konkrétně o financování sítě služeb a prevence. Bylo mi řečeno, že radě chybí peníze na platy lidí v terénu, tam chybí asi 36 milionů korun, zároveň není jejich dostatek, takže tam chybí 30 milionů korun a zároveň jsem se dozvěděl, že máme centra na koordinaci prevence hazardu, těchto center je nedostatek, a to je velký problém. Je u nás ročně až 300 sebevražd a závislost samozřejmě často postihuje celé rodiny,” uvedl premiér Andrej Babiš.

„Naším cílem je mít celkově 14 center pro hazardní hráče. V tuto chvíli máme na tato centra 29 milionů, celkově bychom potřebovali centra rozšířit a najít dalších 30 milionů na jejich dofinancování,“ uvedl Vobořil s tím, že v ČR je nyní 200 tisíc závislých gamblerů.

Substituční léčba a pojišťovny

Česká republika má dlouhodobě problém se zapojením zdravotních pojišťoven do úhrad substituční léčby pacientů. Ceny jsou vysoké, pojišťovny nehradí substituční léčbu, a tím pádem vzniká černý trh.

Z 50 tisíc závislých v ČR na nelegálních drogách je 10 tisíc závislých na opiátech, kteří přechází na substituční léky a tímto způsobem výrazně šetří náklady státu na léčbu pro závislé. Těmto lidem je ale třeba vyjednat dobré podmínky s pojišťovnami. Ze zdravotního hlediska je dostupnost substituce klíčová.

Problematika tabáku a alkoholu

V ČR je přes 2 miliony denních kuřáků a přes 400 tisíc závislých na alkoholu. Je důležité, aby se snížilo zejména užívání legálních drog mezi dětmi, tedy alkoholu a tabáku, které je v naší společnosti vysoce tolerováno.

Léčebné konopí

Dále se projednávala dostupnost léčebného konopí v ČR. V současné chvíli je vysoká cena pro pacienta a problémy s úhradou ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch avizoval, že v této chvíli vybral Státní ústav pro kontrolu léčiv jednoho certifikovaného pěstitele, který bude pěstovat české léčebné konopí podle schválených standardů a podmínek pěstování.

 

Kontakty pro média:

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
MgA. Renata Povolná (Hladná)
M +420 728 302 397
hladna.renata@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter