Pro média

18. 6. 2019 18:00

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila centralizaci finančních prostředků na realizaci protidrogové politiky

TISKOVÁ ZPRÁVA – PRAHA, 18.06.2019 – Na Strakově akademii jednala Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), která v rámci jednání schválila centralizaci finančních prostředků na realizaci protidrogové politiky. Předsedou RVKPP je premiér a výkonnou místopředsedkyní národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Členy Rady vlády jsou zástupci odborných společností a ministerstev. Pro adiktologické služby je centralizace klíčová a zefektivní jejich provoz.

Rada vlády schválila centralizaci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci protidrogové politiky na úrovni ústředních orgánů státní správy. Pro adiktologické služby je centralizace klíčová a zefektivní jejich fungování. Jednotlivé služby kvitují, že centralizace bude zavedena již v roce 2020.Do konce července 2019 bude vyhlášeno dotační řízení RVKPP v rámci centralizace pro rok 2020. Na základě centralizace finančních prostředků tak zůstanou pouze dvě místa pro přidělování dotací, a to Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad vlády ČR. 

Rada vlády projednala také situaci ohledně snížení finančních prostředků v rámci dotačních programů protidrogové politiky ze strany ministerstev v roce 2019. Změny ve finančních procesech se odehrávají na všech úrovních. Na ministerstvech dochází ke krácení dotačních programů o 25-30 %, a to nejen u adiktologických programů, ale i u jiných programů. 

Úřad vlády letos rozdělil na programy protidrogové politiky o 30 milionů více, a sice 205 milionů korun. „Vzhledem k aktuální situaci krácení dotací ze strany ministerstev bych v zajištění služeb ráda viděla větší zapojení nejen zdravotních pojišťoven, ale i obcí a krajů,“ potvrdila národní protidrogová koordinátorka Jarmila VEDRALOVÁ. 

Odborníci opět upozornili na důležitost substituční léčby a její aktuální ohrožení v roce 2019. V současnosti máme přes 3 000 osob na substituční léčbě. Tuto léčbu nelze nyní profinancovat jinak než dotačním programem a je třeba najít jiné systémové řešení. V Česku dlouhodobě problémově užívá pervitin a opioidy až 48 000 lidí, z toho 35 000 osob užívá pervitin. Nejvyšší počet problémových uživatelů drog je v Praze a v Ústeckém kraji. „V poslední době sledujeme nárůst uživatelů opioidů. Může to souviset s tím, že se léčivé přípravky s obsahem buprenorfinu dostávají čím dál častěji na nelegální trh, a tím roste i počet injekčních prvouživatelů buprenorfinu. Jako jednu z nejzávažnějších závislostí považuji závislost právě na opioidních analgeticích, tedy lécích k tlumení bolesti, i u nich lze přejít na substituci,“ dodala Jarmila VEDRALOVÁ s tím, že udržení dostupnosti substituční léčby pro uživatele v roce 2019 aktivně řeší.


Kontakty pro média:
MgA. Renata Povolná
M +420 728 302 397
povolna.renata@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter