Pro média

25. 5. 2016 16:49

Reakce k zamítnutí novely zákona o ochraně před návykovými látkami

PRAHA, 25.05.2016 - Tiskové vyjádření Odboru protidrogové politiky a národního protidrogového koordinátora k zamítnutí tzv. protikuřáckého zákona Sněmovnou

Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který má nahradit dosud platný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, dnes neprošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně.

„Zamítnutí tzv. protikuřáckého zákona považujeme za nešťastné, a to proto, že kromě jiných změn v oblasti ochrany před tabákem, alkoholem a dalšími drogami, měl zákon přinést řadu pozitivních změn zejména v oblasti ochrany dětí a mladistvých,“ uvedl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Zákon prošel řadou připomínkových řízení a poslanci měsíce diskutovali o jeho výsledné podobě. Z hlediska ochrany mladistvých měl zákon např. rozšířit pravomoci České obchodní inspekce (ČOI) o kontrolu dodržování zákazu prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a povinnost policie poskytnout ČOI součinnost. Nově pak měl být prodejce alkoholu povinen zajistit, aby v jeho provozovně nedocházelo ke konzumaci alkoholu a jiných návykových látek nezletilými. Nesměl by jim tak nejen prodat alkohol, ale ani podání alkoholu umožnit. To by výrazně přispělo k odstranění důkazní nouze a umožnilo České obchodní inspekci podnik uzavřít až na dobu dvou dnů. Zákon upravoval také výši sankcí. Za nejtěžší porušení, jako je prodej tabáku či alkoholu nezletilým, hrozila pokuta až 1 000 000 Kč.

„Za sebe mohu slíbit, že co nejdříve navrhnu panu premiérovi a panu ministrovi zdravotnictví předložení dílčí novely stávajícího zákona, aby se situace zlepšila alespoň v oblasti vysoké dostupnosti návykových látek pro děti a mladistvé, která v naší zemi představuje palčivý problém,“ dodal Vobořil.

Kontakt pro média:

MgA. Renata Hladná
Média a PR, Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády
M +420 728 302397
e-mail: hladna.renata@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter