Pro média

1. 8. 2013 12:31

Rozhodnutí Ústavního soudu otevírá nové možnosti trestněprávní regulace drog v ČR

Tisková zpráva národního protidrogového koordinátora Mgr. Jindřicha Vobořila ze dne 1. 8. 2013.

Ústavní soud zrušil část trestního zákoníku, který vládě umožňoval určit trestné množství drog prostřednictvím svého nařízení.Podle Ústavního soudu by mělo kritérium trestnosti vyplývat přímo ze zákona. Soudci tak zrušili také část vládního nařízení vymezující 'větší než malé množství' omamných a psychotropních látek. Bude tedy na rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení a soudech zhodnotit, zda se v daném případě jedná o množství malé (přestupek), nebo množství větší než malé (trestný čin) – tím se Česká republika vrací o tři roky nazpět. Do roku 2010, za doby účinnosti starého trestního zákona, kdy množství nebyla přesně stanovena obecně závazným předpisem, existovaly vnitřní pokyny policejního prezidenta a nejvyššího státního zástupce, které stanovovaly množství drog a poskytovaly tak orgánům činným v trestním řízení vodítko jak postupovat. Z tohoto období existovala také rozsáhlá judikatura, která je závazná při rozhodování soudů v konkrétních věcech.

Toto rozhodnutí je velmi významné pro celou oblast kontroly drog v České republice, a to z několika důvodů:

  1. Před r. 2010 se posuzování obdobných případů orgány činnými v trestním řízení a soudy značně odlišovalo – držení značného množství drog může být znovu jedním soudem v jedné věci posouzeno jako přestupek a v jiné věci jiným soudem naopak mnohem menší množství drogy může vést k odsouzení za trestný čin. Existuje tak opětovné riziko zbytečné a nákladné kriminalizace uživatelů drog.
  2. Jedním ze záměrů vládního nařízení bylo celý systém postihování drogové kriminality zlevnit. Návrat před r. 2010 bude znamenat, že policie a státní zástupci budou na počátku postupovat jako by šlo o trestní řízení, individuální zhodnocení osobní potřeby daného množství drog u konkrétních osob bude znamenat soudně-znalecké posuzování apod. To v součtu bude znamenat nárůst nákladů na trestní řízení v drogových kauzách.
  3. V legislativní procesu je novela zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, předložená ministerstvem zdravotnictví. Ta mimo jiné navrhuje, aby se seznamy, kterými se definuje, co je považováno za drogy, přesunuly z příloh zákona (a tedy ze zákona) do nařízení vlády. To je po posledním rozhodnutí ústavního soudu již nemyslitelné – naplnily se tak obavy a výtky, které zazněly již v době připomínkování této novely. To mimo jiné znamená, že oblast kontroly tzv. nových syntetických drog (viz kauzu Amsterdam shopů ze začátku roku 2011) zůstává ve stejné podobě a reakce na případný výskyt další vlny nabídky nových syntetických drog v České republice bude opět velmi pomalá a omezená.

„Čerstvým rozhodnutím ústavního soudu se sice neděje nic dramatického, oblast návykových látek je stále regulována trestním zákoníkem i zákonem o návykových látkách. Ovšem policejní a soudní praxe se tímto rozhodnutím Ústavního soudu vrací před rok 2010 se všemi riziky, která s sebou předchozí úprava nesla. Máme nyní opakovanou příležitost zamyslet se, jak nově vymezit oblast regulace nových syntetických drog a trestněprávní regulace nakládaní s malým množstvím drog pro vlastní potřebu. Nabízí se využití některých inovativních modelů platných v zahraničí. V nejbližších dnech svolám pracovní skupinu složenou z odborníků v oblasti práva a navrhnu varianty dalšího řešení nastalé situace,“ dodává národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Doplňující informace:

Shrnutí trestněprávní legislativy a změn, ke kterým došlo od r. 2010

Nové přístupy v regulaci trhu s konopím

Nové přístupy v regulaci trhu s novými syntetickými drogami

  

Informace poskytují:

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., tel. 725 805 865, e-mail: voboril.jindrich@vlada.cz

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., tel. 724 192 017, e-mail: mravcik.viktor@vlada.cz

Mgr. Vlastimil Nečas, Ph.D., tel. 724 202 410, e-mail: necas.vlastimil@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter