Pro média

30. 6. 2016 14:20

Sezóna letních hudebních festivalů začala. Mladí Češi běžně kombinují různé drogy a rizika si nepřipouští

Praha, 30.06.2016 – Intoxikace s poruchou vědomí. Takové a jiné život ohrožující stavy zaznamenáváme mezi mladými návštěvníky open air akcí. Hudební festivaly všeho druhu jsou neodmyslitelnou součástí letní sezony. I letos vyrazí tisíce návštěvníků za dobrou hudbou, tancem a neopakovatelnou atmosférou. A právě zintenzivnění prožitku je hlavní motivací pro užívání návykových látek. Uživatelé, kteří ale nemají dostatek informací o jejich účincích, často doplatí na jejich kombinování, především pak s alkoholem.

Právě prostředí letních festivalů je místem, kde mladí lidé přicházejí do kontaktu s užíváním drog, a to legálních i nelegálních. K nejčastěji užívaným látkám patří jednoznačně alkohol a tabák. Z nelegálních látek jsou to zejména marihuana a extáze.

Užívání drog v prostředí zábavy mapuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR. V roce 2014 z ní vyplynulo, že konopné látky a extáze jsou spolu s alkoholem a tabákem nejužívanějšími látkami na taneční scéně. „Lidé pohybující se v prostředí zábavy mají několikanásobně vyšší zkušenosti s legálními i nelegálními návykovými látkami než jejich vrstevníci v obecné populaci, běžné, ale rizikové, je užívání více látek současně,“ popisuje Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti při Úřadu vlády.

Mravčík také upozorňuje na výskyt užívání tzv. nových syntetických drog, v jejichž případě nejsou rizika spojená s jejich užíváním dostatečně popsaná či známá: „Prostředí zábavy je místem zvýšeného výskytu také nových drog, u kterých neznáme sílu účinků nebo toxicitu. Tyto látky mají svým účinkem napodobit účinky známých drog jako je marihuana, extáze nebo pervitin, ale některé z nich jsou velmi nebezpečné a jsou příčinou závažných zdravotních komplikací včetně smrtelných předávkování.“

O drogy během festivalů a v období prázdnin je mezi mladými lidmi zvýšený zájem. Návštěvníci open air akcí jsou obvykle mladí dospělí ve věku 18-34 let, nicméně ani děti a mladiství nejsou výjimkou, často právě naopak. Užívání drog ve skupině mezi 15 a 24 lety je zdaleka nejvyšší. „Dlouhodobě upozorňuji na toleranci společnosti k pití či kouření dětí. Navíc v období volna hrozí to, že děti začnou drogy kombinovat. A to často vede k tomu, že desítky dětí končí o prázdninách na jednotkách intenzivní péče a záchytných stanicích s intoxikacemi,“ uvádí Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor.


Sex, drogy a čisté ruce

Studenti z pražské 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy jdou v rámci prevence na festivalech příkladem (možná jediným). Letos již potřetí připravili interaktivní stánek na festivalu Rock for People. V něm si návštěvníci ověří své znalosti o první pomoci, včetně masáže srdce, zjistí, co se děje v mozku člověka, který si dá jointa, co se vyskytuje v dechu kuřáka či jak se vyhnout sexuálně přenosným nemocem a jaké hygienické návyky udržovat.

Jak takový stánek funguje, popisuje studentka oboru adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Tereza Černíková: „Prostřednictvím interaktivních workshopů se snažíme představit návštěvníkům festivalu různá zdravotnická témata. V našem odpočinkovém koutku se mohou rockoví fanoušci zrelaxovat a zároveň si s námi promluvit o užívání návykových látek a rizicích s nimi spojenými.“


Tekutá extáze a alkohol. Smrtící kombinace

GHB/GABA, neboli tekutá extáze, je anestetikum s pseudo-steroidními vlastnostmi. Obvykle jde o bezbarvou tekutinu, méně často o bílý prášek s výrazně slanou chutí a bez zápachu či kapsle. V 80. letech ji užívali zejména kulturisté pro schopnost odbourávat tuky a uvolňovat růstový hormon, který napomáhá tvorbě svalové hmoty. Příležitostně byla používána v medicíně také jako lokální anestetikum, od toho se však po zjištění některých vedlejších účinků upustilo. V posledních letech GHB získala na popularitě jako rekreační droga slibující radost, větší sexuální vzrušivost a schopnost dosáhnout orgasmu.

„GHB má ve vyšších dávkách tlumivé účinky a může vést k útlumu dechového centra, což může mít v kombinaci s jinou látkou s podobným účinkem, například právě s alkoholem, za následek zástavu dechu a selhání základních životních funkcí,“ doplňuje Mravčík.

Užívání nelegálních i legálních drog v prostředí zábavy v posledních letech stoupá. Věk uživatelů se stále snižuje a efektivní programy prevence chybí. „Preventivní programy zacílené na skupinu uživatelů drog v prostředí zábavy v ČR chybí kvůli jejich útlumu v roce 2003 vlivem politického rozhodnutí. Je nejvyšší čas jejich podporu obnovit,“ uzavírá Vobořil.

 

Další informace:
http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2011-zaostreno-na-drogy/02-11-adiktologicke-sluzby-v-prostredi-zabavy/

http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2010-zaostreno-na-drogy/04-10-tanecni-drogy/ http://www.drogy-info.cz/data/obj_files/4602/578/Zaostreno_na_drogy_200803_web.pdf

http://www.drogy-info.cz/data/obj_files/4631/601/Zaostreno200404_syntdrogy_%20web_opravene.pdf

O preventivním stánku 1. LF UK:
http://www.lf1.cuni.cz/i-veda-muze-byt-zabavna-s-mediky-na-rock-for-people-urcite

https://www.rockforpeople.cz/zazitky/1-lekarska-fakulta-uk/

Kontakt pro média:

MgA. Renata Hladná
Média a PR, Odbor protidrogové politiky
M +420 728 302 397
e-mail: hladna.renata@vlada.cz
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter