Pro média

15. 9. 2014 15:29

Vláda ČR projednala zprávu Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Vláda ČR dnes projednala zprávu o sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR a schválila souhrn jejích hlavních zjištění a doporučení. Vzhledem k závažnosti dopadů hazardního hraní bude problematika průběžně monitorována.

První komplexní zprávu s názvem „Hazardní hraní v České republice a jeho dopady“, kterou Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti dokončilo v dubnu 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 655 ze dne 6. září 2012, projednala vláda ČR na svém jednání dne 15. září 2014 a schválila souhrn jejích hlavních zjištění a doporučení. V návaznosti na schválená doporučení vláda uložila místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí zohlednit zjištění a doporučení, která jsou součástí zprávy, při přípravě změn legislativního rámce provozování loterií a jiných podobných her v ČR.

Dále vláda ČR uložila národnímu protidrogovému koordinátorovi připravit novelu Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 tak, aby integrovala politiku v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství, a předložit tuto novelizovanou strategii vládě ČR do konce letošního roku.

Vláda ČR také uložila Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti kontinuálně od 1. září 2014 monitorovat výskyt a dopady hazardního hraní v České republice a o výsledcích tohoto monitoringu podávat výroční zprávu vládě každoročně do 30. června následujícího roku. Kontinuální monitoring problematiky zajišťuje do budoucna kvalitní a aktuální informace, a zejména umožňuje zhodnotit efektivitu přijatých regulačních opatření.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter