Pro média

24. 7. 2017 12:00

Výsledky 1. kola kontrol v rámci akce „Hazard, alkohol a děti 2017“

PRAHA, 24.07.2017 – Proběhlo první kolo celostátních kontrol restaurací, klubů a podobných zábavních podniků v rámci celorepublikové akce Hazard, alkohol a děti 2017. Policisté zkontrolovali přes 2770 osob v téměř 860 provozovnách.

Policie ČR a Úřad vlády ČR navazují na dřívější celorepublikové kontrolní akce ohledně konzumace návykových látek dětmi a soustředí se přes prázdniny na konzumaci alkoholu a hazardní hraní českých dětí.

V součinnosti s Celní správou ČR, Českou obchodní inspekcí, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími subjekty proběhlo první kolo kontrol restaurací, klubů a podobných zábavních podniků v rámci celorepublikové akce Hazard, alkohol a děti 2017 (dále jen HAD).


Pili i děti mladší 15 let

Akce proběhla na celém území České republiky v termínu 10. – 16. července 2017. Na kontrolách se podílelo bezmála 900 policistů, kteří zkontrolovali přes 2770 osob v téměř 860 provozovnách. Celkem bylo u 53 osob, které byly mladší 18 let, odhaleno požití alkoholu. Z tohoto počtu bylo pěti osobám méně než 15 let.

V průběhu kontrolního týdne byly zjištěny i dva případy, ve kterých osoby mladší 18 let u sebe držely omamné a jiné psychotropní látky. Celkově bylo v této první fázi zjištěno 272 přestupkových jednání.

V první fázi HAD se kontrolovalo zejména dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem (do 18 let věku).

Jedním z hlavních důvodů kontrol je zjištění, že Česká republika se ohledně hazardního hraní dětí a konzumace alkoholu a cigaret dlouhodobě pohybuje na předních příčkách Evropy. Podle Evropské školní studie 2016 (ESPAD) vnímá 86 % mladistvých dostupnost legálních návykových látek u nás jako velmi snadnou.

V kontrolách bude Policie České republiky s dalšími subjekty státní správy pokračovat až do konce září 2017, kdy proběhne souhrnné vyhodnocení akce.


Akce HAD 2017 reaguje na:

· na Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 − 2018 pro oblast hazardního hraní ve znění změn projednaných Úřadem vlády České republiky s Policií ČR a schválených vládou usnesením č. 416 ze dne 31. 5. 2017,

· na legislativní změny zejm. v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v souvislosti s novým zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.


Tisková zpráva ze zahájení akce HAD:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/ceske-bary--herny-a-kempy-cekaji-v-lete-celostatni-kontroly--zacina-akce-had-2017-157847/

Kontakty pro média:

Oddělení tisku Policejního prezídia ČR

kpt. Bc. Petr Habenicht

M +420 735 746 242

petr.habenicht@pcr.cz

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR:

MgA. Renata Hladná Povolná

M +420 728 302 397

hladna.renata@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty