Pro média

5. 9. 2017 12:00

Výsledky 2. kola kontrol v rámci akce „Hazard, alkohol a děti 2017“

PRAHA, 05.09.2017 – Proběhlo 2. kolo celostátních kontrol restaurací, klubů a podobných zábavních podniků v rámci celorepublikové akce Hazard, alkohol a děti 2017. Policisté zkontrolovali přes 3800 osob v 800 provozovnách.

Úřad vlády ČR a Policie ČR navazují na celorepublikové kontrolní akce ohledně konzumace návykových látek dětmi a soustředí se přes prázdniny a s příchodem nového školního roku na konzumaci alkoholu a hazardní hraní českých dětí. V součinnosti s Celní správou ČR, Českou obchodní inspekcí, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími subjekty proběhlo již druhé kolo kontrol restaurací, klubů a podobných zábavních podniků v rámci celorepublikové akce Hazard, alkohol a děti 2017 (dále jen HAD).

S koncem srpna policisté opět odhalili opilé děti pod 15 let

Kontrol, které proběhly v termínu 21.– 27. srpna 2017, se zúčastnilo bezmála 900 policistů, kteří zkontrolovali přes 3800 osob v celkem 800 provozovnách. Při kontrolách bylo u 65 osob mladších 18ti let, odhaleno požití alkoholických nápojů. Z tohoto počtu bylo třem osobám méně než 15 let.V průběhu druhého kontrolního týdne byly zjištěny i dva případy, ve kterých osoby mladší 18ti let u sebe držely omamné a jiné psychotropní látky. Celkově bylo v druhé fázi zjištěno 254 přestupkových jednání.

"Přes letní prázdniny se hodně dětí rozpije a začne získávat zkušenosti nejen s dalšími legálními, ale také s nelegálními drogami, běžně pak někteří z nich končí na jednotkách intenzivní péče, a máme i případy úmrtí z důsledku předávkování či kombinace více návykových látek," uvádí národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Akce probíhala na celém území České republiky a kontrolovalo se dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem (do 18 let věku). Jedním z hlavních důvodů realizace kontrol je zjištění, že Česká republika se ohledně hazardního hraní dětí a konzumace alkoholu a cigaret dlouhodobě pohybuje na předních příčkách Evropy. Podle Evropské školní studie 2016 (ESPAD) vnímá 86 % mladistvých dostupnost legálních návykových látek u nás jako velmi snadnou.

V kontrolách bude Policie České republiky s dalšími subjekty státní správy pokračovat až do konce září 2017. Počátkem října by mělo proběhnout souhrnné vyhodnocení akce.

Akce HAD 2017 reaguje na:

  • Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 − 2018 pro oblast hazardního hraní ve znění změn projednaných Úřadem vlády České republiky s Policií ČR a schválených vládou usnesením č. 416 ze dne 31. 5. 2017,
  • legislativní změny zejm. v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v souvislosti s novým zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Tisková zpráva ze zahájení akce HAD:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/ceske-bary--herny-a-kempy-cekaji-v-lete-celostatni-kontroly--zacina-akce-had-2017-157847/

Tisková zpráva s výsledky 1. kontrol akce HAD:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/vysledky-1--kola-kontrol-v-ramci-akce-_hazard--alkohol-a-deti-2017_-158627/

Kontakty pro média:

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
MgA. Renata Hladná Povolná
M +420 728 302 397
hladna.renata@vlada.cz

Oddělení tisku Policejního prezídia ČR
kpt. Bc. Petr Habenicht
M +420 735 746 242
petr.habenicht@pcr.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty