Členky a členové Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Předseda

Andrej Babiš

Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

Výkonná místopředsedkyně

Mgr. Jarmila Vedralová

národní koordinátorka pro protidrogovou politiku

Členky a členové

Jan Hamáček

1. vicepremiér, ministr vnitra

JUDr. Alena Schillerová, PhD.

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

ministr zdravotnictví

Jakub Kulhánek, MA

ministr zahraničních věcí


Ing. Klára Dostálová

ministryně pro místní rozvoj

Ing. Miroslav Toman, CSc.

ministr zemědělství

Ing. Robert Plaga, PhD.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Marie Benešová

ministryně spravedlnosti

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

ministryně práce a sociálních věcí

Mgr. Lubomír Metnar

ministr obrany

genmjr. Mgr. Jan Švejdar

policejní prezident

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

zástupce zástupce A.N.O. – Asociace nestátních organizací

MUDr. Jakub Minařík

zástupce Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

zástupce Asociace krajů ČR

Tomáš Feifer

zástupce RECOVERY sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s.

Mgr. Tomáš Vlach

zástupce Svazu měst a obcí ČR

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

Mgr. Ondřej Sklenář

zástupce České asociace adiktologů

MUDr. Pavel Bém

expert jmenovaný předsedou Rady