Členové Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Předseda

Andrej Babiš

Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

Výkonný místopředseda

Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip.

národní koordinátor pro protidrogovou politiku
ředitel sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Členové

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

ministr zdravotnictví

Ing. Jaroslava Němcová, MBA

ministryně práce a sociálních věcí

Ing. Robert Plaga, PhD.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Lubomír Metnar

ministr vnitra

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

ministr spravedlnosti

JUDr. Alena Schillerová, PhD.

ministryně financí

MgA. Martin Stropnický

místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Ing. Karla Šlechtová

ministryně obrany

Mgr. Martin Klika, MBA

1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, zástupce Asociace krajů ČR

MUDr. Petr Popov

Společnost pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně (SNN) - předseda společnosti

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

předsedkyně Rady Asociace nestátních organizací

MUDr. Pavel Bém

expert jmenovaný předsedou RadyIng. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Mgr. Ondřej Sklenář

předseda České asociace adiktologů

Ing. Jiří Milek

ministr zemědělství

Ing. Tomáš Hüner

ministr průmyslu a obchodu