Certifikace a síť služeb

22. 7. 2021 18:12

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti vede a pravidelně aktualizuje sekretariát RVKPP. Poslední aktualizace seznamu: červen 2021.

Seznam udělených certifikátů odborné způsobilosti je aktualizován vždy po jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), na kterém bylo schváleno udělení certifikace.

Vzhledem k ukončení smlouvy s Certifikační agenturou (CEKAS) k 31. 12. 2019 je dočasně pozastavena realizace místních šetření. Z toho důvodu RVKPP svým usnesením č. 06/0621 ze dne 23. června 2021 prodloužila platnost certifikátů odborné způsobilosti těm službám, u kterých skončila platnost certifikátů do konce června a července 2021, které si o provedení místního šetření požádaly.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter