Certifikace a síť služeb

20. 12. 2022 11:01

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti adiktologických služeb

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti adiktologických služeb vede a pravidelně aktualizuje sekretariát Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Seznam udělených certifikátů odborné způsobilosti adiktologických služeb je aktualizován vždy po jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (Rada), na kterém bylo schváleno udělení či prodloužení platnosti certifikátu.

Vzhledem k ukončení smlouvy s Certifikační agenturou (CEKAS) k 31. prosinci 2019 je dočasně pozastavena realizace místních šetření. Z toho důvodu Rada svým usnesením č. 04/1122 ze dne 22. listopadu 2022 prodloužila platnost certifikátů odborné způsobilosti adiktologických služeb těm adiktologickým službám, kterým končila platnost certifikátů v roce 2022 či v průběhu roku 2023. Platnost certifikátů odborné způsobilosti adiktologických služeb byla službám prodloužena do 31. prosince 2023 za předpokladu, že u dané služby neproběhne místní šetření dříve.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter