Certifikace a síť služeb

16. 1. 2013 21:46

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vede aktuální seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytujících adiktologické odborné služby (služby pro uživatele drog, závislé a patologické hráče).

O udělení certifikátu odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby rozhoduje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Rada rozhoduje na základě návrhů předložených Výborem pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb (Certifikační výbor), který svoje návrhy předkládá na základě výsledků zprovedených šetření vmístě poskytování služby.

Certifikát odborné způsobilosti se uděluje na období 1 až 4 roky. Pro udělení nového certifikátu odborné způsobilosti musí dojít knovému místnímu šetření.

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti je aktualizován vždy po jednání RVKPP.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter