Strategické dokumenty

5. 10. 2015 14:46

Akční plán k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015 až 2018

Dne 20. srpna 2015 vláda ČR projednala (usnesení č. 671) Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Jedním z akčních plánů byl Akční plán k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015 až 2018.

Akční plán k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015 až 2018 (dále jen „Akční plán“) byl připraven ministerstvem zdravotnictví a má sloužit také jako implementační nástroj Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018.

Hlavním cílem Akčního plánu je snížení spotřeby a škod působených alkoholem. Dílčí cíle, které vedou k dosažení hlavního cíle, jsou:

  1. snížení spotřeby alkoholických nápojů v dospělé populaci o 3,5% spotřeby čistého lihu na osobu do roku 2018 a o 5 % spotřeby čistého lihu na osobu do roku 2020
  2. snížení prevalence užívání alkoholu u osob mladších 18 let o 3,5% do roku 2018, a o 5 % do roku 2020 a posunutí věkové hranice první zkušenosti s alkoholem o tři roky do roku 2020
  3. snižování rizik vyplývajících z užívání alkoholických nápojů
  4. zajištění dalších opatření nezbytných pro realizaci protidrogové politiky voblasti alkoholu

Akční plán je zveřejněn na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky:

http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter