Strategické dokumenty

5. 10. 2015 15:01

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018

Dne 20. srpna 2015 vláda ČR projednala (usnesení č. 671) Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Jedním z akčních plánů byl Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018.

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018 (dále jen „Akční plán“) byl připraven ministerstvem zdravotnictví a má sloužit také jako implementační nástroj Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018.

Hlavní cíle Akčního plánu byly nastaveny následovně:

  1. snížit výskyt současného užívání tabákových výrobků u osob starších 15 let do roku 2018 minimálně o 8 % a do roku 2020 minimálně o 10 % (a do roku 2025 minimálně o 30 %)
  2. snížit expozici osob tabákovému kouři v prostředí
  3. zajistit další nezbytná systémová a jiná opatření k posílení komplexní ochrany před škodami působenými tabákem v ČR.

Akční plán je zveřejněn na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky:

http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter