Národní strategie a akční plány

14. 8. 2020 19:17

Hodnocení akčních plánů realizace Národní strategie protidrogové politiky na roky 2010-2018

Bylo vypracováno celkem osm hodnotících dokumentů k akčním plánům realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018. Stručné informace k jednotlivým dokumentům a jejich plná znění.

Informace k jednotlivým dokumentům

  • Hodnocení plnění Akčního plánu 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek - souhrnná zpráva byla projednána projednána a schválena Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky 26. března 2019. Vláda zprávu projednala 6. května 2019 jako materiál pro informaci pod č. j. 347/19. Celkově se podařilo splnit 61 % (63 aktivit) všech aktivit, částečně bylo splněno 24 % (24 aktivit), nesplněných bylo 15 % (15 aktivit). Zejména v oblastech Léčba a sociální začleňování uživatelů návykových látek a Specifická primární prevence užívání návykových látek se zcela nepodařilo splnit většinu aktivit, splněno bylo pouze 24 % (v oblasti léčby a sociálního začleňování), resp. 38 % aktivit (v oblasti specifické primární prevence). Podrobný rozbor plnění jednotlivých úkolů i s komentáři je uveden v jednotlivých kapitolách této souhrnné zprávy.
  • Hodnocení plnění Akčního plánu 2015 až 2018 pro oblast hazardního hraní - zpráva byla projednána a schválena Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky 26. března 2019. Vláda souhrnnou zprávu projednala 6. května 2019 jako materiál pro informaci pod č. j. 348/19. Z celkového počtu 65 úkolů, které byly obsažené v 42 aktivitách, bylo splněno 40 (61,5 %), částečně splněno 11 (16,9 %), nesplněno 13 (20,0 %) a 1 úkol nebyl hodnocen (1,5 %). Podrobný rozbor plnění jednotlivých úkolů i s komentáři je uveden v jednotlivých kapitolách této souhrnné zprávy.
  • Hodnocení plnění Akčního plánu 2013 až 2015 - zpráva byla projednána Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky 28. ledna 2016. Vláda projednala zprávu 17. února 2016 jako materiál pro informaci pod č. j. 150/16. Celkově se podařilo splnit 56 % (abs. 56) všech aktivit Akčního plánu 2013-2015, částečně bylo splněno 26 % (abs. 26), nesplněných nebo nehodnotitelných bylo 18 % (18 aktivit). Nejvíce úkolů bylo splněno v oblasti Mezinárodní spolupráce (80%), Monitoring, výzkum, hodnocení (66,6 %), v oblasti Snižování dostupnosti legálních a nelegálních drog (66,6 %) a nejméně v oblasti Léčba uživatelů návykových látek (30,4%) a Snižování rizik (50 %).
  • Hodnocení plnění Akčního plánu 2010 až 2012 - zpráva byla projednána Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 16. ledna 2013. Vláda projednala zprávu dne 20. února 2013 jako materiál pro informaci pod č. j. 139/13. Celkově se podařilo splnit 58 % (abs. 108) všech milníků/úkolů Akčního plánu 2010-2012, částečně bylo splněno 19 % (abs. 35), nesplněných nebo nehodnotitelných bylo 23 % (42 milníků). Nejvíce úkolů bylo splněno v oblasti Monitoring, výzkum, hodnocení (88,8 %), pak v oblasti Koordinace a financování (74,1 %) a Snižování dostupnosti drog (68,7 %) a nejméně v oblasti Alkohol a tabák (16,6 %) a Léčba a sociální začleňování (38,7 %).
  • Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast nelegálních látek k 31. 12. 2017 - zpráva byla projednána v Pracovní skupině Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro nelegální drogy. Akční plán obsahoval celkem 102 aktivit, z nichž je 44 aktivit se stanoveným průběžným plněním v letech 2016–2018, 11 aktivit mělo stanoveny termíny plnění v roce 2016, dalších 27 aktivit v roce 2017 a dále 20 aktivit s termínem plnění v roce 2018. Podrobný rozbor plnění jednotlivých úkolů i s komentáři je uveden v jednotlivých kapitolách zprávy.
  • Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní k 31. 12. 2017 - zprávu projednala Pracovní skupina Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro problematiku hazardních her. Podrobný rozbor plnění jednotlivých úkolů s komentáři je uveden ve zprávě.
  • Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast nelegálních návykových látek k 31. 12. 2016 - zprávu schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 24. ledna 2017 usnesením č. 04/0117. Akční plán obsahuje celkem 102 aktivit, znichž je 44 aktivit se stanoveným průběžným plněním v letech 2016–2018, 11 aktivit má stanoveny termíny plnění vroce 2016 a dalších 47 aktivit v letech 2017 a 2018. Podrobný rozbor plnění jednotlivých úkolů i s komentáři je uveden v jednotlivých kapitolách této zprávy o průběžném hodnocení Akčního plánu.
  • Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní k 31. 12. 2016 - zpráva byla projednána Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 24. ledna 2017. Celkově se podařilo k 31.12.2016 splnit 14 (22 %) všech aktivit Akčního plánu pro hazard 2015–2018, částečně nebo průběžně bylo plněno 30 (48 %) aktivit, nesplněných aktivit s termínem plnění před 31.12.2016 je 9 (14 %), nehodnocených aktivit bylo 10 (16 %), nejčastěji z důvodu termínu realizace aktivity v roce 2017 nebo 2018. Podrobný rozbor plnění jednotlivých úkolů i s komentáři je uveden v jednotlivých kapitolách této zprávy.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter