Strategické dokumenty

27. 3. 2013 15:01

Hodnocení plnění Akčního plánu 2013 až 2015

Souhrnná zpráva o plnění akčního plánu byla 17. února 2016 projednaná vládou jako materiál pro informaci.

Souhrnná zpráva o splnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015 (dále „Souhrnná zpráva“) byla projednána Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky 28. ledna 2016. Vláda projednala zprávu 17. února 2016 jako materiál pro informaci pod č. j. 150/16. Zpracování Souhrnné zprávy bylo úkolem vyplývajícím z usnesení vlády ČR č. 219 z 27. března 2013.

Celkově se podařilo splnit 56 % (abs. 56) všech aktivit Akčního plánu 2013-2015, částečně bylo splněno 26 % (abs. 26), nesplněných nebo nehodnotitelných bylo 18 % (18 aktivit). Nejvíce úkolů bylo splněno v oblasti Mezinárodní spolupráce (80%), Monitoring, výzkum, hodnocení (66,6 %), v oblasti Snižování dostupnosti legálních a nelegálních drog (66,6 %) a nejméně v oblasti Léčba uživatelů návykových látek (30,4%) a Snižování rizik (50 %).

Podrobný rozbor plnění jednotlivých úkolů i s komentáři je uveden v jednotlivých kapitolách této souhrnné zprávy.

Souhrnnou zprávu naleznete v připojeném dokumentu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter