Strategické dokumenty

6. 10. 2009 0:00

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009

Národní strategie schválená usnesením vlády ze dne 22.12.2004 č. 1305.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009 je v pořadí již čtvrtou protidrogovou strategií za dobu existence České republiky. Obdobně jako všechny moderní protidrogové strategie v Evropské unii je založena na vyváženém uplatňování intervencí v oblasti snižování poptávky (prevence, léčba, resocializace), minimalizace rizik a potlačování nabídky (snižování dostupnosti drog).

Nástrojem pro realizaci Národní strategie protidrogové politiky je Akční plán. Pro období platnosti národní strategie byly sestaveny a vládou České republiky přijaty dva akční plány:

  • Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2006
  • Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky období 2007 až 2009.

Plnění každého Akčního plánu je vyhodnocováno a zpráva o plnění se předkládá vládě; zprávyjsou zveřejňovány pod menu Akční plán.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty